Biljarten in twee werelden: Nederland en België

Reacties op de nieuwe Corona-maatregelen vanuit twee biljartwerelden: Willem la Rivière, Paul Brekelmans en Piet de Jongh, spelers en Belgische competitieleider Louis Masson

01 oktober 2020

AMSTERDAM/BRUSSEL - De nieuwe, verscherpte Corona- maatregelen van de overheid in verband met sportwedstrijden en organisaties hebben grote gevolgen voor de bonden, wedstrijden en competities. Dat geldt voor voetbal, wielrennen in het groot, maar ook voor de biljartorganisaties in Nederland en België en voor de internationale kalenders. Het bondsbureau in Nederland krijgt honderden vragen van spelers, clubs en teams hoe de nieuwe regels moeten worden geïnterpreteerd.

De Nederlandse competities in de klassieke spelen, waaronder de topteamcompetitie valt, zijn voor drie weken stilgelegd. De Sectie Driebanden laat de competities zo veel mogelijk doorgaan met eventuele aanpassingen en verleggen van speeldagen. De Nederlandse sectievoorzitter Paul Brekelmans: ,,Het NOC*NSF heeft zich uitgesproken dat biljarten nog steeds op een veilige manier kan worden gespeeld. Wij hebben als bestuur meteen besloten om de teams die kunnen spelen, ook te laten spelen.''

 

 

De Belgische competitie wordt volgende week hervat, voorlopig zonder verdere restricties. Volgens de overheid mogen alleen buitenlandse spelers niet naar België reizen om teamwedstrijden te spelen, tenzij biljarten werk is. De Belgische competitieleider Louis Masson: ,,Buitenlandse spelers met een contract mogen wel naar België komen om te spelen.''

De meest gehoorde vragen en onzekerheden in Nederland:
Mijn zaak moet dicht, hoe moet dat met de competities?
Wat zijn de strikte regels tijdens wedstrijden?
Wij mogen spelen, mag er publiek in de zaal?
Ik heb een sportaccommodatie met horeca, wat zijn voor ons de regels?

In de Nederlandse eredivisie staat zondagmiddag de vierde speelronde op de kalender. De twaalf teams komen gewoon in actie, niet gehinderd door het sluitingsuur van 22.00 uur. Voorlopig geldt nog wel de regel: zonder publiek. Willem la Rivière, directeur van het bondsbureau in Nederland: ,,We realiseren ons dat het tot nu toe allemaal heel complex is. We krijgen van NOC*NSF nog elke dag updates over het volgen van de maatregelen.''

 

 

Bekend is tot nu toe onder meer dat De Hazelaar in Rosmalen zijn deuren heeft gesloten voor de komende drie weken. Voor 35 teams, zowel in driebanden als in de klassieke spelen, betekent dit dat ze drie weken niet kunnen biljarten. Frank van Rooij, de uitbater: ,,Ik mag wel open om mensen te laten biljarten, maar de horeca moet dicht. Ik heb geen andere keuze dan de zaak te sluiten. Maar als dit langer gaat duren dan drie weken, is het voor niemand vol te houden.'' Jerry Hermans van De Eekhoorn met 40 teams in de competities: ,,We moeten noodsprongen maken, vroeger beginnen, geen mensen toelaten bij de wedstrijden, zo veel mogelijk wedstrijden in het weekend. Maar voor langere tijd is dat niet vol te houden.''

In de hoogste divisie in België werden deze week twee inhaalwedstrijden gespeeld. Therese Klompenhouwer was één van de speelsters die naar België reisde om te spelen. ,,Als het niet voor langer dan 48 uur is, wordt het toegestaan.'' Patrick Vasseur, die ook in België speelt: ,,Ik heb gevraagd bij de Nederlandse overheid wat mag. Zij zeggen, niet essentiële reizen naar België mogen niet meer, enkel voor werk of een grijs gebied: bezoek familie of bruiloft. Dus heel simpel: wij mogen niet in België biljarten. En ik vind dat je het dan zelf ook niet moet willen, hoe jammer ook. Regel is regel, gezondheid gaat voor alles.''

Louis Masson, competitieleider: ,,In alle 12 divisies driebanden in België kunnen we voorlopig vanaf 5 oktober overal weer starten. We hebben alleen in Gent één lokaal dat gesloten is, omdat de uitbaatster Corona heeft. De andere teams hebben alleen problemen als ze met Nederlanders spelen, of met Fransen. Die zullen vaak reserves in moeten zetten of wedstrijden verzetten.''

Binnen de Nederlandse competities, waar veel buitenlanders niet kunnen spelen door reisproblemen, zijn bedenkingen over de willekeur van de verschillende secties. Driebanden blijft de kalenders zo veel mogelijk volgen met de nodige omzettingen. Zo heeft in de eredivisie het team van 't Ivoor in Boxtel de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Dallinga al omgezet: die wedstrijd wordt nu in Sluiskil gespeeld. De Sectie Carambole heeft wel alle wedstrijden, zoals in de Topteam competitie, drie weken opgeschort.

Jos Bongers, die zowel topteam speelt als driebanden, spreekt van een onbegrijpelijke willekeur: ,,We spelen in dezelfde bond, dezelfde sport, maar de ene competitie ligt stil en de andere gaat gewoon door met spelen. Wie snapt het nog?'' Piet de Jongh, topsport-coördinator bij de Sectie carambole en toevallig ook voorzitter en teamleider bij De Hazelaar: ,,Ik snap het onbegrip wel, maar er is wat voor te zeggen: in de eredivisie driebanden kunnen alle wedstrijden doorgaan, in de topteamcompetitie niet, omdat twee lokalen gesloten zijn: De Hazelaar in Rosmalen en Carambole in Rumpt. In die lokalen spelen vier van de acht teams, dus als je door blijft spelen, krijg je een totaal vertekend beeld van de competities.''

 

 

Willem la Rivière (KNBB): ,,We hebben nu eenmaal een bond met vier verschillende secties: Carambole, driebanden, pool en snooker. Die zijn verantwoordelijk voor hun eigen sectie met eigen reglementen, die kunnen afwijken. We moeten zeker in deze moeilijke en gecompliceerde periode roeien met de riemen die we hebben. De interpretaties van de maatregelen zijn nog niet helemaal uitgewerkt, daar zijn we nog volop mee bezig. Het was veel te gemakkelijk geweest om alles stil te leggen, maar dat had op heel veel tegenstand en verzet gestuit. Wat we ook doen, het zal toch nooit optimaal zijn. Wij volgen de regels van NOC*NSF en doen wat we kunnen binnen onze mogelijkheden. Ik besef dat er bedenkingen zijn, maar de meeste biljarters zijn er positief over.''

Paul Brekelmans (driebanden): ,,Wij krijgen veel bijval van onze leden. Ze beseffen gelukkig dat we allemaal een steentje bij moeten dragen om op een veilige manier te biljarten. In de eredivisie, de DKM Tools league, was het eerst onduidelijk of er publiek aanwezig mocht zijn en waren de sponsors niet blij. Nu is duidelijk dat er geen publiek binnen mag, maar wel 30 personen aanwezig mogen zijn. Wat dat ook mag betekenen voor mensen die naar biljarten willen kijken.''

Piet de Jongh (Carambole): ,,Ik heb in het begin ook wel gedacht, met die willekeur: waar is het collectief, hoe krijg je het bedacht? Aan de andere kant: we sporten in een bond met verschillende secties. De ene is wezenlijk anders dan de andere. Het is moeilijk om er als totaal naar te kijken, dus inderdaad kunnen we ook niet alles opschorten. Wat je ook doet: nooit zal iedereen tevreden zijn.''

 

Tekst: Frits Bakker
Foto ter illustratie: Sam van Etten in de Hazelaar, ©Henry Thijssen en Paul Brekelmans/Dick Jaspers ©Ton Smilde
Uitgelichte sfeerfoto: Martin van Oostveen

 

 

Biljart algemeen Biljartspelers Bondsbureau/Koepel
Volg ons online