Handleiding Ledenadministratie

In het gewestelijk overleg met Noord West Nederland kwam naar voren dat een verkorte handleiding voor de nieuwe ledenadministratie (All United) wenselijk zou zijn.

De heer Dooitze Nauta heeft het initiatief genomen om deze verkorte handleiding te maken. Link naar verkorte handleing

Op KNBB.nl staan ook de uitgebreide handleidingen. Link naar uitgebreide handleidingen

Uiteraard met onze hartelijke dank aan Dooitze!

 

2 november 2022

 

Volg ons online