Jubilea

Verenigingsjubilea
Aan de viering van een 50-, 75- of 100 jarig bestaan en verder bij een veelvoud van 25 jaar van een KNBB vereniging wordt alleen aandacht geschonken als de mededeling betreffende de viering minimaal 2 maanden tevoren aan het Bondsbureau wordt toegezonden. Dit kan per e-mail naar la@knbb.nl, of per brief naar: KNBB Bondsbureau, Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein.

De aanvraag dient te geschieden door het verenigingsbestuur met vermelding van de onderstaande benodigde gegevens:

Naam van de jubilerende vereniging:
Verenigingsnummer: 
Tekst: Ter gelegenheid van het __ jarig lidmaatschap van Biljartvereniging __  en de KNBB
Waar :                 plaats van uitreiking
Wanneer :           datum van uitreiking
Oprichtingsdatum:
Postadres van verenigingfunctionaris, waar de oorkonde in lijst naartoe moet worden verzonden.

Deze vieringen zullen daar waar mogelijk door tenminste 1 lid van het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole worden bezocht.

Het bezoeken van overige vieringen van verenigingsjubilea zal na ontvangst van een uitnodiging worden gedelegeerd naar het betreffende districtsbestuur waar de vereniging onder valt.

In principe wordt uitgegaan van de oprichtingsdatum van de vereniging en dus niet van de datum van aansluiting bij de KNBB.
 

Jubilerende leden
Aan de viering van een 50-, 75- of 100 jarig lidmaatschap van een lid van een KNBB vereniging wordt alleen een oorkonde aan het district geleverd indien de aanvraag minimaal 1 maand tevoren aan het Bondsbureau (ledenadministratie) wordt toegezonden.
Dit kan per e-mail naar la@knbb.nl, of per brief naar: KNBB Bondsbureau, Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein.
De aanvraag dient te geschieden door het districtsbestuur met vermelding van de onderstaande benodigde gegevens.

Naam van het jubilerende lid:
Bondsnummer: 
Tekst: Ter gelegenheid van het __ jarig lidmaatschap van de heer/mevrouw __  lid van biljartvereniging __  en de KNBB .
Waar :                  plaats van uitreiking
Wanneer :           datum van uitreiking
Ingangsdatum lidmaatschap:
Postadres van districtfunctionaris, waar de oorkonde in lijst naartoe moet worden verzonden.
 

Bondsonderscheidingen
Aanvragen van een bondsonderscheiding voor bijzondere verdiensten van een lid kunnen middels een gemotiveerde en onderbouwde aanvraag worden ingediend bij het bestuur.

 

 

Volg ons online