Bandstoten klein 2e klasse

05 mei 2023 ­ - ­ 07 mei 2023

NK Libre groot

19 mei 2023 ­ - ­ 21 mei 2023
Carambole

Bandstoten klein 1e klasse

02 juni 2023 ­ - ­ 04 juni 2023

Bandstoten klein hoofdklasse

02 juni 2023 ­ - ­ 04 juni 2023

NK finales dagbiljarten libre - driebanden - bandstoten

23 juni 2023 ­ - ­ 30 juni 2023
Carambole

NK Dagbiljarten libre - bandstoten - driebanden

30 juni 2023 ­ - ­ 30 juni 2023
Carambole

Pagina's

Volg ons online