“Als bakker moest ik niet bakken wat ik zelf lekker vond, maar wat de klanten lekker vinden”

In gesprek met… KNBB Vereniging Carambole voorzitter Ad Ketels

05 oktober 2023

Op de meest recente ALV van KVC legde voorzitter van KNBB Vereniging Carambole (KVC)  Piet de Jongh zijn functie neer, en werd Ad Ketels bereid gevonden als opvolger.

In dit artikel stelt Ad zich voor, en geeft inzicht in zijn doelen en ambities.

 

 

Ad, hoewel u zeer bekend bent in de omgeving Noord-Holland/Kennemerland, is niet iedereen in de rest van Nederland bekend met wat u doet, waar u speelt, en wat u voor het Nederlandse biljarten heeft gedaan. Kunt u hier iets over vertellen?

“Ik ben dit jaar 25 lid van Biljartvereniging Velsen waarvan de laatste twaalf jaar als voorzitter. Daarnaast ben ik al een jaar of 20 wedstrijdleider op de clubavond en teamleider en speler van een kaderteam wat in de nationale kadercompetitie speelt. Verder uiteraard zoals bij elke vereniging hand- en spandiensten, kleine klusjes, inkoop, snoeiwerk, dat soort dingen, het hoort erbij.”

“Vanaf januari 2020 ben ik lid van de KNBB commissie WCK, Wedstrijd Commissie Kleine Tafel. Dan kom je erachter dat het heel leuk is om van bovenaf naar het veld te kijken, meer alles overziend en afwegend i.p.v. alleen dat ene punt of regel wat je aangaat. Dat heet dan (mede) besturen.”

 

"Dan kom je erachter dat het heel leuk is om van bovenaf naar het veld te kijken, meer alles overziend en afwegend i.p.v. alleen dat ene punt of regel wat je aangaat. Dat heet dan (mede) besturen”

 

 

Op de ALV van KVC in Wijchen werd u met handopsteken gekozen tot de nieuwe voorzitter van KVC. Wat zijn in het kort uw belangrijkste doelen?

Na de verkoop van mijn bedrijf (bijna 30 jaar een bakkerij met zes winkels) en vroegpensionering op mijn 57e was en is mijn doel om niet alleen zelf vaker te biljarten maar ook om me in te zetten voor mijn geliefde hobby.  In de ruimste zin van het woord : proberen de daling van het aantal leden te stoppen, proberen om leden te werven door biljarten zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor iedereen, jong, oud, man, vrouw, het maakt niet uit.

 

"Als we op straat een willekeurige voorbijganger vragen wat hij of zij weet van biljarten is vaak het antwoord: oude mannen in stijve kleding en je moet fluisteren. Dat klinkt niet echt aantrekkelijk, daar moeten we vanaf. De waarheid is inmiddels heel anders"

 

Als we op straat een willekeurige voorbijganger vragen wat hij of zij weet van biljarten is vaak het antwoord: oude mannen in stijve kleding en je moet fluisteren. Dat klinkt niet echt aantrekkelijk, daar moeten we vanaf. De waarheid is inmiddels heel anders, men speelt vaak in vrijetijdskleding, de radio staat gewoon aan, het is veel gezelliger op de biljartvloer en dat moeten we uitdragen. Daarnaast is mijn ideaalbeeld dat elke keusport-beoefenaar lid van de KNBB zou moeten zijn of willen worden, men moet graag bij die club willen horen. Dan zullen we ze daar als KNBB redenen voor moeten geven.

 


Ad Ketels bij opleiding Biljartinstructeur. Aan het woord: Lion de Leeuw

 

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de besturen van KVC en KNBB Sectie Driebanden is meer samenwerking, afstemming over belangrijke onderwerpen, opleidingen etc. (In het buitenland vallen die samen onder ‘carom’.) Wij hoorden dat er inmiddels een mooi gezamenlijk evenement gaat worden georganiseerd vanuit beide secties. Is één van uw doelen beide secties nader tot elkaar te krijgen, of misschien juist niet?

“In feite spelen beide secties hetzelfde biljartspel met drie ballen, alleen de handicap is anders. En bij sectie Driebanden speelt men op de grote tafel. Zoals gezegd valt het in het buitenland allemaal onder “Biljart” of “Carambole” en is ons land het enige land waar dit onderscheid wordt gemaakt. Het klopt dat er na gezamenlijk overleg een proef komt met een mooi gezamenlijk evenement, een heel mooi initiatief en mogelijk een begin van verdere samenwerking. Ik hoop dat het de secties dichter bij elkaar brengt zoals de vraagstelling luidde. We moeten goed beseffen dat we allemaal aan dezelfde kant staan, we zijn niet elkaars tegenstander!”

 

“In feite spelen beide secties hetzelfde biljartspel met drie ballen, alleen de handicap is anders"

 

Toen KNBB-voorzitter Henk Vegter aantrad, noemde hij als twee van zijn belangrijkste doelen districten en verenigingen motiveren dat ook niet-competitie spelende leden (clubleden) standaard worden aangemeld als lid van de KNBB, simpelweg omdat met meer leden de stem van biljarters krachtiger wordt gehoord én er meer ruimte is voor initiatieven, promotie, laagdrempelig aanbod etc. Zie ook dit interview met Henk. KVC heeft hiervoor zelfs een zeer mooie kortingsactie beschikbaar. Kunt u in uw eigen woorden aangeven wat het belang hiervan is?

“Als Henk dat heeft gezegd maait hij het gras voor mijn voeten weg want hij heeft daar gelijk in. Zoals eerder gezegd vind ik dat iedereen die een keu vasthoudt KNBB-lid zou moeten (willen) worden. Dat maakt de KNBB groter en sterker waardoor je anders aan tafel zit met overheden of bijvoorbeeld NOC*NSF.”

“Daarnaast kun je als grote KNBB natuurlijk veel meer in de breedtesport doen.  Bij het voetballen (KNVB) zijn er ook niet uitsluitend eredivisiespelers, het begint bij de F-jes en de E-tjes. Dat we als KVC een korting op het lidmaatschap geven is om de drempel dusdanig laag te maken dat dat niet de reden kan zijn om geen lid te worden. Inmiddels hebben een aantal verenigingen hun niet competitie spelende leden aangemeld, nu de rest nog.” (Aanmelding leden kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar Ledenadministratie KNBB: la@knbb.nl. Geef aan dat je hierbij gebruik zou willen maken van de kortingsactie van KVC, indien van toepassing. Voor meer over aanmelding en de redenen waarom, zie dit artikel.)

 

"Ik vind dat iedereen die een keu vasthoudt KNBB-lid zou moeten (willen) worden. Dat maakt de KNBB groter en sterker waardoor je anders aan tafel zit met overheden of bijvoorbeeld NOC*NSF Daarnaast kun je als grote KNBB natuurlijk veel meer in de breedtesport doen"

 


 

We hadden dit jaar vanuit KVC en vanuit de KNBB als geheel voor het eerst in lange tijd hoopvolle ledencijfers. Er lijken twee quick wins te zijn om in de toekomst daadwerkelijk te kunnen gaan groeien: de al genoemde clublidmaatschappen, en meer aanbod van dagbiljarten. Kunt u hier iets over zeggen?

“Elke aanmelding van € 10,- (of met korting € 5,-) leden juich ik toe, het maakt de KNBB groter en sterker.”

“Over aanbod dagbiljarten: als bakker moest ik niet bakken wat ik zelf lekker vond, maar wat de klanten lekker vinden. Dat principe geldt hier ook. Als het dagbiljarten zo in populariteit stijgt moet je daar oog voor hebben, dat faciliteren en deze mensen welkom heten. Laten de districten die dit nog niet organiseren dit snel oppakken, het is een kans om meer biljarters binnen te halen, of in elk geval niet veel avondbiljarters aan het dagbiljarten buiten onze KNBB te verliezen.”

“Heel vaak is er ook een dagcompetitie, fantastisch. Waarom zou competitie spelen uitsluitend in de avond kunnen? De districten zijn prima in staat om dat in hun district onder KNBB-vlag te organiseren, maar moeten dat dan ook wel doen.”

 

“Over aanbod dagbiljarten: als bakker moest ik niet bakken wat ik zelf lekker vond, maar wat de klanten lekker vinden. Dat principe geldt hier ook"

 

Vaak nog belangrijker dan werven van nieuwe leden is behoud van bestaande leden. Toch heeft er de laatste jaren een ontwikkeling plaatsgevonden waar KNBB-leden zijn overgegaan naar collegabonden. Hoe kijkt u hier tegenaan – en wat kunnen we doen om dit tij te keren?

“Zoals bij de vorige vraag aangegeven moeten wij als KNBB aanbieden wat men wil, dan hoeven spelers niet naar elders uit te wijken en kunnen ze onder onze KNBB-vlag doen wat ze leuk vinden met alle voordelen die de KNBB te bieden heeft: organisatie van districten en verenigingen met goed materiaal, competitie inclusief software, indien gewenst kampioenschappen enz. en dat allemaal voor een lage contributie. Nogmaals: iedereen met een keu zou lid van onze KNBB moeten (willen) worden.”

 

"Er wordt voldoende gebiljart, maar helaas nog niet altijd of niet meer altijd bij de KNBB”

 

Hoe kijkt u in algemene zin aan tegen de ontwikkelingen van het Nederlandse en internationale biljarten?

“Toekomstgericht is dit een moeilijke vraag want ik heb geen glazen bol.  Op dit moment lijkt de jaarlijkse afname van het aantal leden enigszins te stagneren en dat is hoopvol, maar het is ook een momentopname. Er wordt in ons land volop gebiljart, zoals eerder gemeld bij de KNBB of bij collegabonden, maar er zijn ook vele biljarters die nergens aangesloten zijn en al dan niet in een eigen vereniging elke week lekker gaan biljarten. Dus er wordt voldoende gebiljart, maar helaas nog niet altijd of niet meer altijd bij de KNBB.”

“Internationaal gezien worden de klassieke spelsoorten vooral in Europa gespeeld inclusief Europese kampioenschappen.  Wij zijn als Nederland in deze spelsoorten sterk vertegenwoordigd en het is jammer dat hier in de media niet meer aandacht aan wordt gegeven zoals vroeger met bijvoorbeeld Hans Vultink bij Studio Sport. Ik hoop dat deze spelsoorten op dit hoge niveau gespeeld blijven worden en dat er ook weer meer aandacht voor komt. Daar zullen we ons sterk voor moeten maken.”

“In het driebanden staat Dick Jaspers gelukkig al vele jaren aan de top maar in de top 30 van de wereldranglijst is Dick helaas de enige Nederlander en staan er bijvoorbeeld acht Koreanen bij. Het driebanden is enorm in opkomst in Azië en vooral in Korea. Ook andere landen zijn met meerdere spelers in de top 30 vertegenwoordigd en dat is goed voor de wereldwijde spreiding en aandacht voor de sport.”

“Hoe de biljartwereld er over 25 of 50 jaar uitziet kan ik niet voorspellen maar ik durf wel de voorspelling aan dat er dan nog steeds gebiljart wordt. In welke vorm of spelsoorten dan ook!”

 

Iets wat we vergeten zijn te vragen?

Dat mogen jullie dan alsnog vragen. ;)

 

“Hoe de biljartwereld er over 25 of 50 jaar uitziet kan ik niet voorspellen maar ik durf wel de voorspelling aan dat er dan nog steeds gebiljart wordt. In welke vorm of spelsoorten dan ook!”

 

Tekst: KNBB
Foto's Ad Ketels: Mike Hofland/Biljart Nederland
Foto Ad Ketels opleiding Biljartinstructeur: KNBB


 

KVC Secties
Volg ons online