125 jarige Groninger Biljartclub, oprichter KNBB, ontvangt koninklijke erepenning

Met een bijzondere avond sloot de Groninger Biljartclub op 28 november een weekend van festiviteiten rond zijn 125 jarig jubileum af

01 december 2022

 

 

Henk Vegter, voorzitter van onze biljartbond, memoreerde in zijn inleiding de bijzondere rol die deze biljartvereniging voor de KNBB vervulde. Voortkomend uit de regelmatige biljartcompetities vanaf eind 19de eeuw tussen Groningers en Friezen namen GBC, de Friesche Club en de biljartvereniging Amsterdam in 1911 het initiatief tot oprichting van de Nederlandse Biljartbond.

 

 

Henk onderstreepte de belangrijke rol die de stad Groningen en het thuisoord van de club, de Sociëteit De Harmonie met zo’n driehonderd biljarters in 4 biljartverenigingen, voor de biljartsport in Nederland tot op heden vervult.

Het hoogtepunt van avond vormde het uitreiken van de Koninklijke Erepenning door locoburgemeester Inge Jongman. Met zijn 125 jaren is de Groninger Biljartclub de oudste biljartvereniging van Nederland. 

 

 

Tekst: KNBB
Foto's: Bert Lanting

Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Generaties Jubileum
Volg ons online