"2020 toont het belang landelijk vertegenwoordigd te zijn"

Ook BV Acquit meldt haar niet-competitie spelende leden aan.

"Elke aanmelding zorgt ervoor dat de stem van de KNBB krachtiger gehoord. Die stem is er voor alle biljarters"

17 januari 2021

U heeft vast deze artikelen al gezien: het stuk dat steeds meer biljartclubs niet-competitiespelende leden aanmelden als lid van de KNBB en twee prominente voorbeelden van clubs die dit hebben gedaan: het biljartbolwerk Horna uit Hoorn en het vernieuwende en snelgroeiende 't Ivoor uit Boxtel.

Extra bijzonder is dat dit is gebeurd in coronatijd waar veel spelers niet meer kunnen spelen - en wat kan worden gezien als een toegenomen eensgezindheid binnen het biljarten en van de toegenomen waardering van clubs & KNBB richting elkaar, en wat zij voor elkaar kunnen betekenen.

Als derde in de serie: het vernieuwende en op jeugd gerichte BV Acquit uit Woerden. Eerder verscheen over BV Acquit al dit mooie artikel over hun inspanningen voor de jeugd.

Ditmaal spreken we met penningmeester Ron Langereis.

 

 

KNBB: Acquit is een zeer gewaardeerde en initiatiefrijke vereniging in Woerden. Wat is er zo bijzonder aan Acquit?

Ron Langereis: Woerden kent een rijke biljart historie en een verscheidenheid aan locaties waar gespeeld werd. Van café tot voetbalvereniging met even zovele verenigingen. Daar waar deze verenigingen gebonden waren aan de locatie en vaak zelfs de naam van de locatie voeren, is Acquit in 1982 opgericht als ongebonden vrije vereniging. Wel altijd met een open sociaal vizier naar de omgeving. Zo hebben we jarenlang we onderdak gevonden in een wijkgebouw. Veel leden waren naast biljarter ook vrijwilliger voor andere activiteiten in en om het wijkgebouw. Onze vereniging groeide echter uit de jas van het wijkgebouw en daarom zijn we in 2005 verhuist naar de huidige locatie. Als één van de eerste verenigingen in de regio met een eigen accommodatie. Volledig zelfstandig, zonder enige subsidie. De eigen accommodatie geeft ons meer ruimte om biljarten voor iedereen mogelijk te maken, waarbij voor veel van onze leden plezier in het biljartspel belangrijker is dan keiharde prestaties.

 

Wat is er bijzonder aan de band van Acquit met de KNBB?

De afgelopen jaren heeft Acquit een doorstart gemaakt met het jeugdbiljart. In eerste instantie zijn we in de familie kring van clubleden. Daarna zijn vanuit sportpromotie programma's van de gemeente andere kinderen aangehaakt. Voor de volgende stap waren we op zoek naar mogelijkheden om het jeugdbiljarten enerzijds breder onder de aandacht te brengen en anderzijds de jeugdleden meer mogelijkheden te bieden. De KNBB sluit hier naadloos op aan. Al bij de eerste contacten bleek dat Acquit en de KNBB hetzelfde beeld hebben als het gaat om hoe we jeugd bij de biljartsport kunnen betrekken: positief, gezellig en laagdrempelig. Helaas konden we dit jaar nog geen invulling geven aan de vervolgstappen, maar we zien meer dan voldoende mogelijkheden ontstaan uit de samenwerking.

 

"Voor de volgende stap waren we op zoek naar mogelijkheden om het jeugdbiljarten enerzijds breder onder de aandacht te brengen en anderzijds de jeugdleden meer mogelijkheden te bieden. De KNBB sluit hier naadloos op aan"

 

Wat waren de belangrijkste redenen voor Acquit om ook niet-competitie spelende leden aan te melden?

Acquit is nog niet zo lang aangesloten bij de KNBB. Biljarten was populair in Woerden en door de vele locaties raakten mensen gemakkelijk in contact met de biljartsport. De veranderingen in de horeca hebben dit speelveld definitief veranderd. Cafés zijn omgebouwd tot restaurant of hebben om andere redenen de biljarts verwijderd. Er zijn helaas nog maar een handvol locaties en biljartverenigingen over in Woerden. Mede door de contacten met het jeugdbiljart is de zichtbaarheid van de KNBB vergroot. Voor ons kwam de term niet-competitie spelende leden in eerste instantie ietwat verwarrend over, maar vanuit de KNBB gezien is het wel logisch. Wij hebben gekozen om alle bij onze vereniging actief spelende leden aan te melden bij de KNBB.

 

"Voor ons kwam de term niet-competitie spelende leden in eerste instantie ietwat verwarrend over, maar vanuit de KNBB gezien is het wel logisch. Wij hebben gekozen om alle bij onze vereniging actief spelende leden aan te melden bij de KNBB"

 

Om hoeveel leden gaat het in totaal? En hoeveel leden hebben jullie alles bij elkaar?

We hebben 45 leden aangemeld als niet-competitie spelende leden bij de KNBB. De in onze vereniging actief spelende leden. Dat kan individueel in een onderlinge competitie of in teamverband tegen andere verenigingen bij de regionale biljartbond. Daarnaast kent Acquit bijna 25 spelers die geen lid van de vereniging zijn, maar wel meespelen in de team-competitie op zaterdag. Tenslotte hebben we ongeveer 25 niet-spelende leden of donateurs die de vereniging een warm hart toedragen.

 

 

Waarom zouden volgens u ook andere clubs er verstandig aan doen hun niet-competitie spelende leden aan te melden?

Het coronajaar 2020 is het eens te meer duidelijk geworden dat het belangrijk is om landelijk vertegenwoordigd te zijn. De KNBB is die vertegenwoordiging voor de biljartsport in Nederland. Elke aanmelding zorgt ervoor dat de stem van de KNBB krachtiger gehoord. Die stem is er voor alle biljarters.

 

"Elke aanmelding zorgt ervoor dat de stem van de KNBB krachtiger gehoord. Die stem is er voor alle biljarters"

 

Iets wat we zijn vergeten te vragen?

Ondanks, of misschien juist door de huidige beperking werken we aan initiatieven voor 2021. Een van die initiatieven is met de andere biljartverenigingen in Woerden een lokaal toernooi organiseren. Een open toernooi voor leden van onze verenigingen, maar ook voor biljarters die (nog) geen lid zijn.

Een ander initiatief is het inzetten van het reserveringsplatform 24Play. In eerste instantie om gecontroleerd verder op te starten. Aansluitend willen we ons hiermee richten op biljarters die een keer willen spelen, maar Acquit niet kennen of niet weten welke mogelijkheden we bieden.

 

Tekst: KNBB
Foto biljartzaal: BV Acquit
UItgelichte foto: KNBB

Jeugd/Junioren KNBB Leden/Lidmaatschap
Volg ons online