Alle gewestelijke wedstrijden KVC opgeschort, voorlopig tot 30 april

Besluit Piet Verhaar (voorzitter KNBB Vereniging Carambole) over gewestelijke wedstrijden, zowel teams als persoonlijk

Landscompetitie wordt per 1 april bekeken

17 maart 2020

Onderstaand de exacte tekst van Piet Verhaar, zoals toegestuurd aan alle districts- en gewestelijk wedstrijdleiders:

 

 

Aan alle districts- en gewestelijk wedstrijdleiders,

 

Alle gewestelijke wedstrijden, zowel voor teams als persoonlijk, worden opgeschort, voorlopig tot 30 april.

Zodra er zicht is op welke termijn we weer zullen kunnen spelen, zullen we in gezamenlijk overleg  een plan maken.

Wat betreft de landscompetitie zullen we per 1 april bekijken of er een kans is om nog verder te spelen. Als dat er niet inzit, nemen we per die datum een besluit over afronding van de districtsronde.

 

Waarom nu al opschorten tot 30 april?

Districten, organisaties, spelers en arbiters enz.  dienen ruim vooraf te weten wat we willen. Voor het opnieuw plannen van een gewestelijk kampioenschap heeft een organisatie tijd nodig.

Je kunt niet iedereen beschikbaar houden en dan van week tot week beslissen of iets doorgaat.

Daarom schorten we alle gewestelijke wedstrijden voorlopig op. Zodra er zicht is op welke termijn er weer gespeeld kan worden, gaan we met elkaar inventariseren wat er nog gespeeld kan worden en op welke termijn dat gerealiseerd kan worden.

 

Tekst: KNBB Vereniging Carambole
Foto: rechtenvrij via Dreamstime

 

Biljart algemeen Coronavirus KVC
Volg ons online