Alles over de AVG

Nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zeer van belang voor KNBB en voor biljartverenigingen! In dit stuk alle info + links

01 maart 2022

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regelgeving vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP).

Het belangrijkste verschil is dat de AVG een zogenaamde “inspanningsverplichting” kent. Dit betekent dat elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt verplicht is vast te leggen welke gegevens ze vastleggen, voor welk doel, op welke wijze etc. en daarbij ook vastleggen hoe b.v. derden met deze gegevens om moeten gaan.

De KNBB registreert de gegevens van haar distrcten, verenigingen en leden uiteraard conform de AVG.

Onderstaand vindt u informatie en standaard verklaringen welke kunnen dienen als vraagbaak en voor het opstellen van verklaringen indien van toepassing.
 

Q&A (Vragen & Antwoorden) AVG Sportverenigingen (PDF)
Model Geheimhoudingsverklaring AVG - versie april 2018 (Word)
Model Privacyverklaring AVG - versie april 2018 (Word)
Model Toestemmingsverklaring AVG - versie april 2018 (Word)

Dit nieuwsartikel wordt niet bijgewerkt. De meest recente versies van bovenstaande documenten, plus andere recente updates, vindt u hier.

 

 

Klik hier voor de nodige informatie op de website sport.nl en ook in onderstaande nieuwsbrieven van NOC*NSF, opgesteld door juristen van CMS vindt u de nodige informatie. Gedurende de komende weken kunt u hier voor belanghebbenden ook voorbeelden van verwerkingsovereenkomsten, geheimhoudingsverklaringen etc. vinden.

Nieuwsbrief 1 AVG     inleiding en begrippen
Nieuwsbrief 2 AVG     overzicht krijgen
Nieuwsbrief 3 AVG     informatiebeveiliging
Nieuwsbrief 4 AVG     privacyverklaring en vragen van toestemming
Nieuwsbrief 5 AVG     marketing en online publicatie

 

Alle informatie over de AVG die van belang is voor de KNBB of voor biljartverenigingen kunt u vinden op deze vaste URL.

KNBB Privacy Wetgeving/Reglementen
Volg ons online