Bernard Verstraaten overleden

10 januari 2019

Op 7 januari 2019 is Bernard Verstraaten, oud Jeugdleider van district Kempenland en lid van Philipsdorp, overleden.

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 14 januari om 16.00 uur in de Lumenzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.
Na afloop van de dienst bent u welkom voor een informeel samenzijn in de koffiekamer van het crematorium.
U kunt afscheid nemen van Bernard in het uitvaartcentrum van  coöperatie DELA,  op zaterdag 12 januari van 18.15 tot 19.00 uur, op bovengenoemd adres.

Van deze plaats wensen de besturen, directie en medewerkers  van de KNBB aan familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte en kracht toe met het verwerken van dit verlies.

Overlijden
Volg ons online