Besluit KVC over competitie- en individuele wedstrijden

Herzien besluit KNBB Vereniging Carambole over competitiewedstrijden en individuele wedstrijden, zowel avond- als dagwedstrijden, n.a.v. de gevolgen van de overheidsmaatregelen m.b.t. corona van vrijdag 26 november jl.

30 november 2021

 

Aanvulling KVC d.d. 30 november 2021 op besluit van 29 november:

 

Na de ALV van afgelopen zaterdag heeft het bestuur haar besluit, luisterend naar de mening van de ALV, heroverwogen.

Wij hebben toen alsnog besloten om alle wedstrijden onder auspiciën van de KNBB stil te leggen, dus ook de dagcompetitie.

Wij zien het als onze plicht om ons steentje bij te dragen aan de landelijke oproep van de overheid om het aantal reisbewegingen te beperken en contacten te vermijden. 

 

Uiteraard betreuren wij het dat hiermee met name ouderen in de dagcompetitie getroffen worden. Het staat hen natuurlijk wel vrij om hun club(mid)dag gewoon te bezoeken en onderling te spelen.

 

---

 

Besluit KVC van 29 november 2021:

 

Afgelopen zaterdag is in de ALV van KVC uitvoerig gediscussieerd over de gevolgen van de overheidsmaatregelen m.b.t. corona van vrijdag 26 november jl. Uit de discussies kwam de uitdrukkelijke wens naar voren, dat alle doelgroepen hetzelfde behandeld worden.

Het bestuur heeft direct na afloop van de vergadering haar eerder genomen besluit nogmaals overwogen en heeft reden gezien om die als volgt bij te stellen: 

  

Alle competitiewedstrijden en individuele wedstrijden, zowel avond- als dagwedstrijden, komen stil te liggen voor de duur van de door de overheid gestelde periode, dus minimaal tot 19 december, zonder uitzondering. 

 

---

 

Let wel: bovenstaande betreft het besluit + aanvulling op besluit van KNBB Vereniging Carambole.

Wat wordt (of is) besloten door andere secties (secties driebanden, pool en snooker) leest u hier: https://www.knbb.nl/nieuws/besluiten-competities-en-wedstrijden-sectie

 

Competitie Coronavirus KVC
Volg ons online