Lid worden/contributie

Om deel te nemen aan competities of Pk's van Carambole dient u lid te zijn van een biljartvereniging die bij de KNBB Vereniging Carambole is aangesloten.
U kunt zich aanmelden via de secretaris van de door u gekozen vereniging. De verenigingen zijn ingedeeld onder districten. Een overzicht met verenigingen vindt u hier.

Nadat uw lidmaatschap is gerealiseerd kunt u contact opnemen met de wedstrijdleider van het district waar uw lidmaatschap onder valt.
Deze wedstrijdleider kan u inzage verschaffen in de wedstrijdkalender van het betreffende district en heeft de regie over de inschrijvingen van individuele wedstrijden.

Contributie Carambole seizoen 2018-2019

Lidmaatschap Carambole (niet spelend lid) € 5,00 per seizoen
Lidmaatschap Carambole Avondcompetitie / PK € 28,00 per seizoen
Jeugdlidmaatschap (0 t/m 17 jaar) € 18,00 per seizoen
Lidmaatschap Carambole Dagcompetitie € 13,00 per seizoen

Gecombineerde Lidmaatschappen Avond- en Dagcompetitie € 36,00 per seizoen (waarbij voor de Avondcompetitie € 28,00 en voor de Dagcompetitie € 8,00 in rekening wordt gebracht).

Arbiter of bestuurder (niet aangesloten als speler bij een vereniging) € 5,00 per seizoen (= Lidmaatschap Carambole (geen competitie))

* Lidmaatschappen bij meerdere verenigingen worden per 1-8-2017 niet meer in rekening gebracht.

Op de lidmaatschappen zijn de reglementen en statuten van de KNBB en ISR van toepassing. Deze zijn hier te raadplegen.

 

Volg ons online