Lid worden/contributie

Lid worden kan alleen via een vereniging die bij de KNBB Vereniging Carambole is aangesloten. Een vereniging dient ál haar leden op te geven bij de KNBB.

Het lidmaatschap voor leden die wel lid zijn van de vereniging maar geen 'competitie' of 'PK's spelen'  is een 'Overige Clubleden' lidmaatschap.

U kunt zich aanmelden via de secretaris van de door u gekozen vereniging, een overzicht met verenigingen vindt u hier. De verenigingen zijn ingedeeld in districten.

Om deel te nemen aan teamcompetities of Pk's (Persoonlijke Kampioenschappen) van Carambole dient u een Avond- of Dagcompetitie-lidmaatschap te hebben.

Nadat uw lidmaatschap is gerealiseerd kunt u contact opnemen met de wedstrijdleider van het district waar uw lidmaatschap onder valt.
Deze wedstrijdleider kan u inzage verschaffen in de wedstrijdkalender van het betreffende district en heeft de regie over de inschrijvingen van individuele wedstrijden.

 

Contributie Carambole seizoen 2023-2024 (vastgesteld op de ALV van juni 2023)

 • Lidmaatschap Overige Clubleden € 10,00 per seizoen.*
 • Lidmaatschap Carambole Avondcompetitie / PK € 32,75 per seizoen *
 • Jeugdlidmaatschap (0 t/m 17 jaar) € 10,00 per seizoen
 • Lidmaatschap Carambole Dagcompetitie € 17,75 per seizoen
 • Gecombineerde lidmaatschappen Avond- en Dagcompetitie € 45,50 per seizoen.
 • Lidmaatschap Carambole (niet spelend clublid) € 10,00 per seizoen, Dit zijn álle leden van de vereniging die niet in competitieverband spelen.
 • Lidmaatschap Carambole Avondcompetitie / PK € 32,75 per seizoen
 • Jeugdlidmaatschap (0 t/m 17 jaar) € 10,00 per seizoen
 • Lidmaatschap Carambole Dagcompetitie € 17,75 per seizoen
 • Gecombineerde lidmaatschappen Avond- en Dagcompetitie € 45,50 per seizoen.

 

Overige leden (niet competitie-spelende leden van de vereniging), arbiter of bestuurder (niet aangesloten als speler bij een vereniging) € 10,00 per seizoen (= Lidmaatschap Carambole (geen competitie))

Lidmaatschap voor Rolstoel-biljarten / Verstandelijk Beperkten € 10,00 per seizoen

 

Kortingen

Kortingen voor 'meerdere soorten lidmaatschappen' of 'hetzelfde lidmaatschap bij  meerdere verenigingen': Het maakt niet uit of het Avondcompetitielidmaatschap gecombineerd met het Dagcompetitielidmaatschap bij één verenging of bij verschillende verenigingen loopt. Er wordt gekeken naar de 'startdatum' van het lidmaatschap.

 • Indien aan het begin van het seizoen beide lidmaatschappen actief zijn: Avondcompetitie € 32,75 + Dagcompetitie € 12,75 (korting van € 5,00 op Dagcompetitieldimaatschap) Totaal € 45.50.
 • Dagcompetitie en later in het seizoen ook Avondcompetitie: Dagcompetitie € 17,75 en later in het seizoen aanvulling € 27,75. (korting van € 5,00 op Avondcompetitieldimaatschap) Totaal € 45.50
 • Avondcompetitie en later in het seizooen ook Dagcompetitie: Avondcompetitie € 32,75 + Dagcompetitie € 17,75 (korting van € 5,00 op Dagcompetitieldimaatschap)
 • Avondcompetitie na 1-2-2024 50% korting € 16,38 (met korting op combinatie met Dagcompetitie € 13,88)
 • Dagcompetitie na 1-2-2024 50% korting € 8,88 (met korting op combinatie met Avondcompetitie € 6,38)
 • Lidmaatschap bij meerdere verenigingen voor 'hetzelfde soort' lidmaatschap (twee x Avondcompetitie of twee x Dagcompetitie)
 • Avondcompetitie € 32,75 bij vereniging A met langstlopende lidmaatschap , Avondcompetitie later llid geworden bij andere 'verengiing B' € 0,00 (korting 100%).
 • Dagcompetitie € 17,75 bij vereniging A met langstlopende lidmaatschap , Dagcompetitie later llid geworden bij andere 'verengiing B' € 0,00 (korting =100%)
 • In seizoen 2023-2024 wordt een korting gegeven van € 5,00 op het lidmaatschap voor 'Overige Clubleden' (deze korting geldt alleen op het lidmaatschap van € 10,00, dus niet op het 'Avondcompetitie- of Dagcompetitie lidmaatschap).
 • Aanmeldingen van 1 mei 2024 t/m 31-07-2024 worden niet meer gefactureerd voor het seizoen 2023-2024 (100% korting) tenzij u zich inschrijft voor een eenmalig evenement dat tussen 1 mei en 31 juli plaatsvindt.

 

Op de lidmaatschappen zijn de reglementen en statuten van de KNBB en ISR van toepassing. Deze zijn hier te raadplegen.

Indien u nog lid bent maar gegevens wil wijzigen dan kunt u dit zelf doen door in te loggen op mijnknbb.nl.

Voor een eerste inlogcode klikt u op 'nieuw wachtwoord aanvragen?'. Er zal daarna automatisch een wachtwoord naar uw e-mail adres worden verzonden, hier kan enige verwerkingstijd voor nodig zijn. Deze mail kan in uw "ongewenste e-mail" terecht komen. Dit kunt u voorkomen door la@knbb.nl en info@knbb.nl in uw 'gewenste e-mail' te zetten.

Een lidmaatschap opzeggen dient u te doen bij de secretaris van de vereniging waarbij u bent aangesloten.

Volg ons online