Lid worden/contributie

Lid worden kan alleen via een vereniging die bij de KNBB Vereniging Carambole is aangesloten. Een vereniging dient ál haar leden op te geven bij de KNBB.

Het lidmaatschap voor leden die wel lid zijn van de vereniging maar geen 'competitie' of 'PK's spelen'  is een 'Overige Clubleden' lidmaatschap.

U kunt zich aanmelden via de secretaris van de door u gekozen vereniging, een overzicht met verenigingen vindt u hier. De verenigingen zijn ingedeeld in districten.

Om deel te nemen aan teamcompetities of Pk's (Persoonlijke Kampioenschappen) van Carambole dient u een Avond- of Dagcompetitie-lidmaatschap te hebben.

Nadat uw lidmaatschap is gerealiseerd kunt u contact opnemen met de wedstrijdleider van het district waar uw lidmaatschap onder valt.
Deze wedstrijdleider kan u inzage verschaffen in de wedstrijdkalender van het betreffende district en heeft de regie over de inschrijvingen van individuele wedstrijden.

 

Contributie Carambole seizoen 2023-2024 (vastgesteld op de ALV van juni 2023)

  • Lidmaatschap Overige Clubleden € 10,00 per seizoen.
  • Lidmaatschap Carambole Avondcompetitie / PK € 32,75 per seizoen *
  • Jeugdlidmaatschap (0 t/m 17 jaar) € 10,00 per seizoen
  • Lidmaatschap Carambole Dagcompetitie € 17,75 per seizoen

Gecombineerde lidmaatschappen Avond- en Dagcompetitie € 45,50 per seizoen. 

In seizoen 2023-2024 wordt een korting gegeven van € 5,00 op het lidmaatschap voor 'Overige Clubleden' (deze korting geldt alleen op het lidmaatschap van € 10,00, dus niet op het 'Avondcompetitie- of Dagcompetitie lidmaatschap).

Overige leden (alle niet competitie-spelende leden van de vereniging), arbiter of bestuurder (niet aangesloten als speler bij een vereniging) € 10,00 per seizoen (= Overige Clubleden)

* Lidmaatschappen bij meerdere verenigingen worden niet in rekening gebracht. Het langstlopende lidmaatschap wordt gefactureerd (wijziging t.o.v. vroeger, toen was dit de 'laagst genummerde vereniging', deze aanpassing is ingegaan in seizoen 22-23)

Op de lidmaatschappen zijn de reglementen en statuten van de KNBB en ISR van toepassing. Deze zijn hier te raadplegen.

Indien u nog lid bent maar gegevens wil wijzigen dan kunt u dit zelf doen door in te loggen op mijnknbb.nl.

Voor een eerste inlogcode klikt u op 'nieuw wachtwoord aanvragen?'. Er zal daarna automatisch een wachtwoord naar uw e-mail adres worden verzonden, hier kan enige verwerkingstijd voor nodig zijn. Deze mail kan in uw "ongewenste e-mail" terecht komen. Dit kunt u voorkomen door la@knbb.nl en info@knbb.nl in uw 'gewenste e-mail' te zetten.

Een lidmaatschap opzeggen dient u te doen bij de secretaris van de vereniging waarbij u bent aangesloten.

Volg ons online