Lid worden/contributie

Lid worden kan alleen via een vereniging die bij de KNBB Vereniging Carambole is aangesloten. Een vereniging dient ál haar leden op te geven bij de KNBB. Het basislidmaatschap is een niet-spelend lidmaatschap.

U kunt zich aanmelden via de secretaris van de door u gekozen vereniging, een overzicht met verenigingen vindt u hier. De verenigingen zijn ingedeeld in districten.

Om deel te nemen aan competities of Pk's van Carambole dient u een competitie-lidmaatschap te hebben.

Nadat uw lidmaatschap is gerealiseerd kunt u contact opnemen met de wedstrijdleider van het district waar uw lidmaatschap onder valt.
Deze wedstrijdleider kan u inzage verschaffen in de wedstrijdkalender van het betreffende district en heeft de regie over de inschrijvingen van individuele wedstrijden.

Contributie Carambole seizoen 2021-2022 (vastgesteld op de ALV van juni 2021)

Lidmaatschap Carambole (niet spelend lid) € 5,00 per seizoen (geen wijziging), Dit zijn álle leden van de vereniging die niet in competitieverband spelen.
Lidmaatschap Carambole Avondcompetitie / PK € 28,00 per seizoen (geen wijziging)
Jeugdlidmaatschap (0 t/m 17 jaar) € 10,00 per seizoen (verlaging € 8,00)
Lidmaatschap Carambole Dagcompetitie € 13,00 per seizoen (geen wijziging)

Gecombineerde lidmaatschappen Avond- en Dagcompetitie € 36,00 per seizoen (waarbij voor de Avondcompetitie € 28,00 en voor de Dagcompetitie € 8,00 in rekening wordt gebracht).

Overige leden (niet competitie-spelende leden van de vereniging), arbiter of bestuurder (niet aangesloten als speler bij een vereniging) € 5,00 per seizoen (= Lidmaatschap Carambole (geen competitie))

* Lidmaatschappen bij meerdere verenigingen worden per 1-8-2017 niet meer in rekening gebracht.

Op de lidmaatschappen zijn de reglementen en statuten van de KNBB en ISR van toepassing. Deze zijn hier te raadplegen.
Indien u lid bent maar gegevens wil wijzigen dan kunt u dit zelf doen door in te loggen op mijn.knbb.nl.
Een inlogcode kunt u hier aanvragen maar alleen als u nog lid bent. Vul uw bondsnummer en uw e-mailadres in en u ontvangt een wachtwoord in uw mailbox (hier kan enkele minuten wachttijd tussen zitten en de mail kan in uw ongewenste e-mailbox worden bezorgd).

Een lidmaatschap opzeggen dient u te doen bij de secretaris van de vereniging waarbij u bent aangesloten.

Volg ons online