Lid worden/contributie

Lid worden kan alleen via een vereniging die bij de KNBB Vereniging Carambole is aangesloten. Een vereniging dient ál haar leden op te geven bij de KNBB. Het basislidmaatschap is een niet-spelend lidmaatschap.

U kunt zich aanmelden via de secretaris van de door u gekozen vereniging, een overzicht met verenigingen vindt u hier. De verenigingen zijn ingedeeld in districten.

Om deel te nemen aan competities of Pk's van Carambole dient u een competitie-lidmaatschap te hebben.

Nadat uw lidmaatschap is gerealiseerd kunt u contact opnemen met de wedstrijdleider van het district waar uw lidmaatschap onder valt.
Deze wedstrijdleider kan u inzage verschaffen in de wedstrijdkalender van het betreffende district en heeft de regie over de inschrijvingen van individuele wedstrijden.

 

Contributie Carambole seizoen 2022-2023 (vastgesteld op de ALV van december 2021)

Lidmaatschap Carambole (niet spelend lid) € 5,00 per seizoen (geen wijziging), Dit zijn álle leden van de vereniging die niet in competitieverband spelen.
Lidmaatschap Carambole Avondcompetitie / PK € 30,00 per seizoen
Jeugdlidmaatschap (0 t/m 17 jaar) € 10,00 per seizoen
Lidmaatschap Carambole Dagcompetitie € 15,00 per seizoen

Gecombineerde lidmaatschappen Avond- en Dagcompetitie € 40,00 per seizoen (waarbij voor de Avondcompetitie € 30,00 en voor de Dagcompetitie € 10,00 in rekening wordt gebracht).

Overige leden (niet competitie-spelende leden van de vereniging), arbiter of bestuurder (niet aangesloten als speler bij een vereniging) € 5,00 per seizoen (= Lidmaatschap Carambole (geen competitie))

* Lidmaatschappen bij meerdere verenigingen worden per 1-8-2017 niet meer in rekening gebracht.

Op de lidmaatschappen zijn de reglementen en statuten van de KNBB en ISR van toepassing. Deze zijn hier te raadplegen.

Indien u nog lid bent maar gegevens wil wijzigen dan kunt u dit zelf doen door in te loggen op mijnknbb.nl.

Voor een eerste inlogcode klikt u op 'nieuw wachtwoord aanvragen?'. Er zal daarna automatisch een wachtwoord naar uw e-mail adres worden verzonden, hier kan enige verwerkingstijd voor nodig zijn. Deze mail kan in uw "ongewenste e-mail" terecht komen. Dit kunt u voorkomen door la@knbb.nl en info@knbb.nl in uw 'gewenste e-mail' te zetten.

Een lidmaatschap opzeggen dient u te doen bij de secretaris van de vereniging waarbij u bent aangesloten.

Volg ons online