Besluiten KVC n.a.v. versoepelingen 25-1-2022

Overzicht besluiten competities en PK's KNBB Vereniging Carambole

28 januari 2022

 

Onderstaand de besluiten die het KVC bestuur genomen heeft naar aanleiding van de versoepelingen die in de landelijke persconferentie van dinsdag 25 januari zijn aangekondigd.

Ter verduidelijking melden wij hieronder eerst nog even de huidige regels voor de horeca:

 

Mogelijkheden biljarten, snooker en pool in horeca
Voor aan de horeca verbonden sporten, zoals darts en biljart, geldt dat de hoofdfunctie van de accommodatie bepaalt welke openingstijden gelden voor de sportbeoefening. Voor de hoofdfunctie horeca gelden de openingstijden van de horeca t.w. van 05.00 uur ’s ochtends tot 22.00 uur ’s avonds. Indien sport de hoofdfunctie is, is de accommodatie 24/7 uur beschikbaar voor sportbeoefening. De horecafunctie dient daarbij wel om 22.00 uur gesloten te zijn. 

  

Sportbeoefening in de horecaruimte is toegestaan. Iedereen in de ruimte heeft een vaste zitplaats. Op het moment dat een sporter de sportbeoefening gaat doen, loopt deze (met een mondkapje op) naar de plek voor de sportbeoefening (bijv. darten of biljarten). Daar aangekomen mag het mondkapje af. Zodra de sporter klaar is, gaat deze met het mondkapje op weer terug naar de vaste zitplaats. 

  

Van belang is om er rekening mee te houden dat gemeenten anders kunnen besluiten en/of andere interpretatie af kunnen geven. Daar waar dit gebeurt horen wij dat graag via info@knbb.nl zodat wij nagaan of we daar wat aan kunnen doen. 

Let wel: het is een grijs gebied waarin we de maximale ruimte nemen. Hoe meer we kunnen spelen hoe beter. Maar deze regels betekenen ook dat we beseffen dat niet alles en overal gespeeld kan worden. Een café met een biljarttafel waarin duidelijk is dat de horecafunctie groter of belangrijker is dan het biljart (de sportfunctie) zal na 22.00 uur zo goed als zeker dicht moeten, maar een lokaal met een bar en meerdere biljarttafels waarvan het duidelijk is dat de sportfunctie groter is dan de horeca, zal waarschijnlijk wel open mogen blijven na 22.00 uur. En zij kunnen bij controle verwijzen naar onze website en vooral naar de bewuste passage in het sportprotocol van NOC*NSF, waarmee zij aantonen ten goede trouw te handelen. 

  

Maar laten we duidelijk zijn: het gaat dus na 22.00 uur om sport (competitie/wedstrijden) en dus niet om recreatie (potje biljart spelen met alcohol en eten e.d.). 

 

 

Besluiten KVC 27 januari 2022

 

Competities

Topteamcompetitie:

De ronden van zaterdag 29 januari 2022 kunnen gespeeld worden. Het programma wordt gewoon afgemaakt.
De niet gespeelde wedstrijden worden door Ruud Hudepohl ingepland ná de laatste competitieronde.

Kadercompetitie: 
Wedstrijden uit blok 2 en blok 3 zijn samengevoegd. Er moeten enkele rondes ingehaald worden. Daar is nog wel ruimte voor in de kalender. Blok 4 wordt gewoon gespeeld. Moyennes worden nu niet aangepast.

Bekercompetitie Kader:
In deze competitie is 1 ronde gespeeld. De rest van deze competitie komt te vervallen om iedereen ruimte in de agenda te geven. Inschrijfgelden worden terugbetaald.  

 

Landscompetitie 

De Landsfinale zal verschoven worden naar eerste helft juli.  

Districten kunnen zelf het vervolg van de competities invullen. Hiervoor dient het volgende in acht te worden genomen: 

  • Districten zijn vrij al dan niet herziening toe te passen gedurende de districtsronde. Voor de vervolgkampioenschappen op gewestelijk en nationaal niveau zal de KVC echter voor iedereen de aanvangsmoyennes van dit seizoen hanteren. Districten kunnen desgewenst in overleg met Biljartpoint de reeds gedane herziening terugdraaien. 
  • Gewestelijke teamfinales moeten uiterlijk 19 juni klaar zijn.
     

Dagcompetitie: kan per direct hervat worden.
 

PK’s 

Besloten is om alle bandstoten-klein klassen te schrappen, ook die met nationale inschrijvingen. Het geeft de districten dan extra ruimte in de kalender. Dit besluit geldt niet voor het dagbiljarten, er is daar geen sprake van druk op de kalender.  
Het staat de districten vrij om wel districtsfinales in deze spelsoort te houden, echter er zal geen gewestelijke en landelijke vervolgfinale zijn.
 

De wedstrijdkalender zal voor een groot deel herzien worden. Het laatste speelweekend van gewestelijke PK finales is 29 april t/m 1 mei.  

Wij verwachten begin volgende week de aangepaste wedstrijdkalender te kunnen publiceren.  

 

Wij wensen u veel speelplezier!

Bestuur KNBB Vereniging Carambole

 

 

Competitie Coronavirus KVC
Volg ons online