Beter & voordeliger verzekerd als biljart-, pool- of snookerlokaliteit

Speciaal voor alle leden KNBB: 
Collectieve verzekering afgestemd op de biljartsport, in samenwerking met verzekeringsspecialist Everion

11 juni 2022

 

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor onze biljart-, pool- en snookerlokaliteiten! Na de coronacrisis waarvan veel lokaliteiten nog de nasleep ondervinden staan ledenaantallen nog sterker dan voorheen onder druk. En nu zijn onder druk van de oorlog in Oekraïne ook nog eens de (o.a. energie)prijzen ongekend gestegen.

Kortom: er is meer dan ooit belang voor onze lokaliteiten om op enige manier kosten te drukken, om zo het hoofd boven water te kunnen houden.

 

Speciale collectieve verzekering voor alle leden van de KNBB 

Met dit doel in gedachten, kostenbesparing voor onze biljart-, pool- en snookerlokaliteiten, hebben we kritisch gekeken of wij als KNBB een bijdrage zouden kunnen leveren aan lagere verzekeringslasten. We zijn op zoek gegaan naar een betere en voordeligere collectiviteitsverzekering voor onze aangesloten leden – en hebben die gevonden!

In samenwerking met verzekeringsspecialist Everion is het gelukt een polis te ontwikkelen speciaal gericht op biljart-, pool- en snookerlokaliteiten: met significant lagere lasten, en met een betere dekking.

Everion heeft deze zeer speciale en voordelige collectieve verzekering ontwikkeld voor alle leden van de KNBB.

 

 

Polischeck bij poolcentrum toont: beter verzekerd voor ongeveer €300 per maand minder!

In afstemming met de KNBB heeft Everion een polischeck gedaan voor een poolcentrum waarvan veel kenmerken naar verwachting zullen overeenkomen met andere pool-, snooker-, of biljartcentra.

De uitkomst van deze polischeck was zoals wij al vermoedden: er was volop ruimte voor verbetering!

 

Resultaten polischeck

  • Er bleek geen deskundig taxatierapport te zijn. Hierdoor zou het poolcentrum voor veel zaken slechts de dagwaarde uitgekeerd krijgen in plaats van de herinvesteringswaarde.
  • Het poolcentrum was onderverzekerd doordat de verzekerde waardes voor sommige zaken veel te laag waren.
  • Het premieverschil tussen de huidige polis en nieuwe polis was behoorlijk, namelijk 40%.

Eindresultaat: Het poolcentrum wist zich met de nieuwe polis veel beter te verzekeren – en dat voor ongeveer €300 per maand minder!

 

Wat zijn voor biljart-, pool- en snookerlokaliteiten de concrete voordelen van samenwerken met verzekeringsspecialist Everion?

  • Everion heeft een collectieve verzekering ontwikkeld speciaal gericht op biljart-, pool- en snookerlokaliteiten. Kortom: voorkoming van onnodige kosten, én echt op maat gesneden voor de dagelijkse praktijk van onze zalen.
  • De meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen bieden geen dekking voor sport en spel. Dit is echter wel een belangrijk onderdeel voor een biljart-, pool- of snookerlokaliteit! Everion heeft deze dekking opgenomen in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  • De meeste verzekeraars bieden een ‘uitgebreide gevarendekking’ terwijl Everion een ‘van-alle-buiten-komende-onheilen-dekking’ biedt. Dit is een veel ruimer begrip. Hierdoor vallen ook bierleidingen etc. onder de dekkingen van de polis.

 

Hoe kan ik in aanmerking komen voor deze betere én voordeligere collectieve verzekering?

Via de website www.everionsport.nl/biljartbond/ kun je online heel simpel je eigen premie berekeningen maken. Heb je vragen dan kun je contact opnemen met het directe aanspreekpunt dat gespecialiseerd is in sportverzekeringen en biljart/pool/snooker via info@everion.nl of via 0186 – 700 236. 

 

En wil je eerst nog iets vragen aan de KNBB, dan kan dit via info@knbb.nl o.v.v. “Beter en voordeliger verzekeren”.

 

Biljartzalen KNBB Promotie/korting/gratis
Volg ons online