Bondsbureau dicht maar wel standby met feestdagen

Medewerkers met vakantie van zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021. Belangrijke kwesties of urgente vragen gedurende deze periode graag mailen naar info@knbb.nl

17 december 2020

Het zijn bijzondere tijden, helaas lang niet in alle opzichten positief. Niettemin wensen wij als KNBB heel gelukkige en vooral ook gezonde Kerstdagen aan alle biljarters (carambole, driebanden, pool en snooker) en hun vrienden/families, en een heel goed (hopelijk ook, biljart)jaar 2021.

Vanaf zaterdag 19 december 2020 t/m 4 januari hebben de medewerkers van het Bondsbureau vakantie. Wel blijven wij gezien de bijzondere omstandigheden standby. Belangrijke kwesties of urgente vragen kunnen gedurende deze periode worden gemaild naar info@knbb.nl - de mailbox die dan in gebruik blijft voor dringende kwesties, zij het wel minder frequent dan gebruikelijk. Alle minder urgente zaken/vragen zullen vanaf 4 januari 2021 weer worden opgepakt, vanzelfsprekend nog steeds aangepast vanwege corona. De van toepassing zijnde openingstijden & bereikbaarheid van het Bondsbureau kunt u altijd vinden op deze pagina.

Wij wensen tijdens deze moeilijke periode iedereen veel kracht, sterkte en gezondheid toe. En doen nogmaals de oproep om in contact te blijven met team- en clubgenoten. Bel elkaar af en toe, en houd contact!

 

 

Tekst & foto: KNBB

Bondsbureau/Koepel Coronavirus Feestdagen/jubilea
Volg ons online