BOSA-regeling 2024 t/m 2028 biedt kansen voor biljart-, pool- en snookerverenigingen

Per 1 januari 2024 zijn er meer subsidiabele kosten voor verenigingen. Zo kan onder voorwaarden een aanvraag worden gedaan voor aanschaf biljartmateriaal zoals lakens, ballen (20%). Heel waardevol, immers dit zijn voor verenigingen belangrijke (en ook vaak terugkerende) kosten.
 
De BOSA-regeling is alleen voor bij de KNBB aangesloten verenigingen.

01 februari 2024

De bij veel mensen bekende BOSA-regeling is afgelopen op 1 januari 2024. Op 28 november 2023 heeft het ministerie van VWS de nieuwe BOSA-regeling gepubliceerd die per 1 januari 2024 in werking treedt. Voor 2024 is een budget van 79,5 miljoen euro beschikbaar. Ongeveer hetzelfde bedrag als in 2023. DUS-I geeft aan dat de nieuwe regeling in veel opzichten gelijk blijft aan de huidige BOSA-regeling, maar er is ook een aantal verschillen.

Belangrijk voor biljart-, pool en snookerverenigingen: er zijn in 2024 er meer subsidiabele kosten zijn voor verenigingen, de BOSA heeft nu een bredere focus dan alleen duurzaamheid. Zo kan onder voorwaarden een aanvraag worden gedaan voor aanschaf biljartmateriaal zoals lakens, ballen (20%).Heel waardevol voor verenigingen, immers dit zijn belangrijke (en ook vaak terugkerende) kosten.

Deze regeling is alleen voor bij de KNBB aangesloten verenigingen, dus met alle leden aangemeld (minimaal als clublid). Dus bij aanmelding BOSA wordt gevraagd naar bondsnummer, naam vereniging en naam bond (KNBB).

Hieronder legt Sportsubsidie.nl de belangrijkste verschillen uit per 1 januari 2024.

 

 

Belangrijkste wijzigingen 
Hieronder vind je de hoofdlijnen en belangrijkste wijzigingen. De volledige wettelijke regeling is HIER te vinden.

Budget 2024: €79,5 miljoen

Alleen amateursportorganisaties mogen aanvragen
Commerciële organisaties zijn volledig uitgesloten. Een stichting of vereniging kan op twee manieren kwalificeren als amateursportorganisatie als bedoeld in deze regeling:

 1. als de organisatie zelf amateursport aanbiedt, dan moet de stichting of vereniging zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat (voor biljart, pool en snooker is dat de KNBB) of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders);
 2. als de organisatie een sportaccommodatie aanbiedt, dan moet de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ hebben (op te vragen op ruimtelijkeplannen.nl) of moet de accommodatie minimaal 50% in vierkante meters en minimaal 50% van de tijd bestemd zijn en gebruikt worden voor amateursport. Dat wordt aangetoond conform een door de minister vastgesteld formulier. Daarop moet dan onder andere een lijst met verenigingen ingevuld worden en worden aangetoond dat die lid zijn van NOC*NSF of POS. 

Hoogte van de subsidie
De subsidie voor de activiteiten bedraagt ten hoogste 20% van de subsidiabele kosten, incl. btw.
De subsidie voor de activiteiten op vlak van verduurzaming en toegankelijkheid (die op de maatregellijst staan) bedraagt ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten, incl. btw.

Subsidiabele kosten
In vergelijking met de eerder gepubliceerde concept-regeling zijn er toch weer een paar aanpassingen ten goede. De volgende kosten komen in ieder geval WEL in aanmerking voor subsidie:

 • de kosten van de bouw, de verbouwing of het onderhoud van een sportaccommodatie;
 • de kosten van de bouw, de verbouwing of het onderhoud van onroerende zaken behorende bij een sportaccommodatie;
 • de kosten van de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Dat geldt ook voor tweedehands materialen. NIEUW is dat ook speeltoestellen subsidiabel zijn;
 • de kosten van materiaal voor onderhoud, waaronder huur- en leasekosten van materiaal voor onderhoud;
 • de bruto personeelskosten ten behoeve van bouw en onderhoud;
 • de kosten van schoonmaak van de sportaccommodatie;
 • de kosten van een beveiligingssysteem (met uitzondering van de inhuur van beveiliging en (NIEUW) een meldkamerabonnement);
 • de kosten die samenhangen met onderzoek en advies voor de bouw, de verbouwing of het onderhoud van een sportaccommodatie;
 • de kosten voor een architect.

De volgende kosten komen in ieder geval NIET in aanmerking voor subsidie:

 • de kosten voor de bouw, de verbouwing of het onderhoud van een horecavoorziening van een sportaccommodatie;
 • de kosten voor het tijdelijk huren van faciliteiten ten behoeve van het opslaan van sportmaterialen (NIEUW);
 • de kosten voor aankoop, erfpacht of huur van grond (NIEUW, is in 2023 nog wel subsidiabel);
 • de kosten voor verzekeringen, anders dan een CAR-verzekering;
 • de kosten voor opleidingen;
 • de kosten voor reclame, advertenties, sponsoring of promotiemateriaal (NIEUW: er is een uitzondering van bedrukking van sportkleding, die is wel subsidiabel);
 • verbruikskosten ten behoeve van een sportaccommodatie, ongeacht of deze samenhangen met onderhoud;
 • de kosten voor beeldschermen, desktops, laptops, printers, tablets of telefoons (met uitzondering van outdoor LED-schermen).

Enkele andere wijzigingen:

 • Aanvraag ‘achteraf’: factuurdatum mag maximaal 12 maanden voor de datum van indiening liggen (de factuurdatum wordt dus leidend en niet de periode waarbij de factuur betrekking heeft).
 • De maatregellijst (40% subsidiabele kosten) is grotendeels ongewijzigd. Alleen de categorie ‘veiligheidsbeleving’ is geschrapt en wordt niet meer extra gesubsidieerd.

AANVRAGEN

 

Bron: www.sportsubsidie.nl/nieuws/bosa-regeling-2024-t-m-2028-gepubliceerd/

Zie ook: www.knbb.nl/verenigingen/verduurzaming 

Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Duurzaamheid Duurzaamheid/Energie/Vergroening
Volg ons online