Corona update 4 februari 2021

Overzicht van alle recente gebeurtenissen, informatie en steunmaatregelen rondom corona, gericht op biljart-, pool- en snookerverenigingen

04 februari 2021

Maatregelen verlengd persconferentie 2 februari
Het positieve nieuws is dat het aantal besmettingen daalt. Maar helaas is de daling nog onvoldoende voor de overheid om enige versoepelingen voor de horeca en sport toe te staan. Dit betekent dat de maatregelen die biljartsport en spel raken in ieder geval tot 2 maart duren. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-2-februari-in-eenvoudige-taal

Steunmaatregelen voor verenigingen en accommodaties
Tool met overzicht financiële compensatie sportclubs

Om sportclubs inzicht te bieden in de financiële keten rond een sportclub  en hen aan te sporen gebruik te maken van de financiële regelingen waarmee ze (deels) compensatie voor coronaschade kunnen aanvragen, hebben de bonden en NOC*NSF een tool ontwikkeld. Vorige week zijn ook de TASO- en TVS-Q4 definitief geworden, deze zullen zsm in de tool worden verwerkt.
Zie ook https://www.knbb.nl/nieuws/compensatieregelingen-sportverenigingen-schade-corona
Er komen steunmaatregelen dus van belang dat alle verenigingen hiervan op de hoogte worden gesteld!

De nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) geldt straks ook voor alle districten en verenigingen
Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. De wet zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit heeft ook gevolgen voor verenigingen en stichtingen waaronder sportbonden, sportorganisaties en de lokale verenigingen.
De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig nu al gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen dus best mee, vooral voor lokale verenigingen.

Vanuit de KNBB zullen wij op korte termijn een stappenplan op de website publiceren met een aanbod om tegen sterk gereduceerd tarief statuten op de nieuwe wet aan te laten passen

Gratis bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor districten en hoge korting voor de aangesloten verenigingen
Alle aangesloten biljartverenigingen kunnen voor slechts €35,- per jaar een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. En voor de districten heeft de KNBB het al afgedekt! Graag verzoek dit op uw website kenbaar te maken zodat zoveel als mogelijk verenigingen hiervan op de hoogte te zijn. Zie https://www.knbb.nl/nieuws/bestuurdersaansprakelijkheid-voor-verenigingen-voor-slechts-%E2%82%AC35-jaar

Cultuuromslag bij biljartverenigingen toont toenemende solidariteit in lastige tijden.
Prominente en vernieuwende verenigingen als Horna uit Hoorn, BV Acquit uit Woerden, ’t Ivoor uit Boxtel en Buurt- en Biljartcentrum Castricum nemen voortouw.
Het was jarenlang een groot probleem voor de KNBB: relatief veel biljartclubs die alleen hun competitie spelende leden aanmeldden als lid van de KNBB, maar de overige leden niet.

Inmiddels lijkt er sprake van een trend dat steeds meer biljartclubs ook hun niet-competitie spelende leden aanmelden als lid. Op KNBB.nl staan een aantal uitgebreide artikelen over prominente clubs waar dit onlangs is gebeurd: het biljartbolwerk Horna uit Hoorn, het op jeugd gerichte BV Acquit uit Woerden en één van de snelst groeiende verenigingen van ons land, ’t Ivoor uit Boxtel. Het gloednieuwe Buurt- en Biljartcentrum Castricum heeft aangegeven dat zij ook al hun leden gaan aanmelden. Een positieve ontwikkeling!
Vanuit KVC is er nu zelfs €2,50 korting in het eerste jaar op het toch al lage jaarbedrag van €5,-. Hoe meer verenigingen al hun leden aanmelden hoe groter en krachtiger we de biljartsport met elkaar kunnen vertegenwoordigen.

 

 

Wij hopen dat we met het delen van deze informatie u helpen om de belangrijkste informatie van knbb.nl en carambole.nl te filteren. Op www.knbb.nl/coronavirus worden bijna dagelijks updates en nieuwsartikelen in relatie tot Corona geplaatst waardoor u up to date blijft.

Als er bij u naar aanleiding van Corona vragen zijn dan kunt u deze het beste stellen via info@knbb.nl. Wij zullen er alles aan doen om deze zo snel als mogelijk te beantwoorden.

Blijf gezond en mocht u aanvullende vragen hebben dan horen wij dat graag.

Biljartzalen Coronavirus Subsidies
Volg ons online