Coronabeleid KVC competities en PK per 25 september

Piet Verhaar, voorzitter KNBB Vereniging Carambole (KVC), over coronabeleid in relatie tot competitities en PK-wedstrijden van KVC

30 september 2021

 

Met ingang van 25 september is voor veel ruimtes, waar biljartwedstrijden plaatsvinden, een z.g. corona-toegangsbewijs vereist.

 

Wat is een corona-toegangsbewijs?
Een bewijs dat men volledig is gevaccineerd, danwel is genezen van corona danwel negatief is getest in de laatste 24 uur. Men moet voldoen aan één van de drie onderdelen.

Wanneer is een CTB (corona-toegangsbewijs) vereist?
Voor het beoefenen van sport in alle ruimtes waar sport- en bar/horeca activiteiten in dezelfde ruimte plaatsvinden. Alle aanwezigen vanaf 14 jaar dienen het verplichte bewijs te tonen.

Wanneer is geen CTB vereist?
Als in een ruimte waar sportactiviteiten plaatsvinden, geen bar of horecafaciliteit aanwezig is. Als de bar of horecafaciliteit wel aanwezig is, maar van een zodanige afscheiding is voorzien, dat kan worden gesproken van aparte ruimtes voor sport en bar/horeca. Drankjes en etenswaren mogen uitsluitend aan de bar worden afgehaald.

De lokaalbeheerder is verantwoordelijk voor het controleren van het CTB. Indien controle verplicht is, maar niet wordt uitgevoerd, mogen deelnemers verlangen dat aan de eis wordt voldaan.

 

Tenslotte, wie niet aan de CTB kan of wil voldoen, neemt tijdig maatregelen om reserves op te stellen. Wie dat niet kan en een verzoek wil doen om de wedstrijd uit te stellen, neemt vroegtijdig contact op. Wie verzuimt om vroegtijdig contact op te nemen en niet aan de CTB voldoet, verliest de wedstrijd of partij.

Maar bovenal: WIE NIET AAN DE CTB VOLDOET EN DAARDOOR EEN RISICO VORMT VOOR EEN ANDER, BLIJFT THUIS!

 

Zodra de overheid nieuwe of gewijzigde maatregelen bekendmaakt, zullen wij daar op de website mededeling van doen.

 

Piet Verhaar
Voorzitter KVC

 

Coronavirus KVC
Volg ons online