Coronapeiling onder sportverenigingen, doe mee met enquête

Samen met NOC*NSF en het ministerie van VWS zijn we benieuwd naar de gevolgen van de coronacrisis voor ledenbinding, vrijwilligers, het aanbod van de vereniging en de financiële positie en uw vertrouwen in de toekomst van de vereniging

30 maart 2021

Graag nodigen we u uit om onderstaande vragenlijst over de gevolgen van de coronacrisis voor uw vereniging in te vullen. Samen met NOC*NSF en het ministerie van VWS zijn we benieuwd naar de gevolgen van de coronacrisis voor ledenbinding, vrijwilligers, het aanbod van de vereniging en de financiële positie en uw vertrouwen in de toekomst van de vereniging. Hiermee helpt u ons bij het creëren van een beter beeld van de behoeften van sportverenigingen in deze bijzondere tijd.

Omdat de vragenlijst door meerdere partijen wordt uitgezet, kan het zijn dat uw vereniging meerdere keren een uitnodiging voor de vragenlijst ontvangt. Het is de bedoeling dat per vereniging de vragenlijst 1 keer wordt ingevuld. Tijdens het invullen van de vragenlijst kan het handig zijn om enkele gegevens over de begroting van uw vereniging bij de hand te hebben, omdat we ook geïnteresseerd zijn in de financiële gevolgen voor de sportvereniging.

Voor de verenigingen bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de vragenlijst aan te geven dat ze een e-mail willen ontvangen met hun antwoorden op de vragen.

De vragenlijst staat tot 14 april open. Mogelijk dat we die tijd nog verlengen. We verwachten een invultijd van ongeveer 20-25 minuten.

De open link naar de vragenlijst is de volgende:
https://2gather.dubinterviewer.com/q?Quest=2123

 

Biljartzalen Coronavirus NOC*NSF/Sportbonden
Volg ons online