Denksportcentrum 't Spaerne

Een geschiedenisrijk pand aan de Haarlemse Spaarndamseweg 416 herbergt alweer bijna tien jaar Denksportcentrum ’t Spaerne.

Een verhaal over biljarten in Haarlem.

09 december 2016

Nadat eigenaar Ron Nieuw ongeveer 10 jaar geleden weer de volledige beschikking kreeg over het pand (er was o.a. een meubelhal gevestigd) ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Beoefenaren van bridge (de grote passie van Nieuw’s vrouw), schaken en dammen vonden via diverse clubs en zelf georganiseerde toernooien (drives in bridgetermen) al snel de weg naar het pand aan de voormalige rivier ’t Spaarne. Slim ondernemerschap, gekoppeld aan een tomeloze inzet van dochter Jessica en haar man Bas Lohman (Nieuw doet het al enige tijd wat rustiger aan) deed de zaak floreren en in de denksportwereld werd ’t Spaerne snel een begrip.

Aan een uitbreiding van activiteiten werd even niet gedacht, tot er enkele jaren geleden uit volkomen onverwachte hoek een vraag naar ruimte kwam. Biljartvereniging Centrum Haarlem – tot dan actief bij biljartcafé Fabel -  meldde zich bij de Lohmans met de vraag of zij iets zagen in het onderbrengen van hun biljartclub. Café Fabel sloot de deuren, de biljarts waren te koop en met  Centrum zouden hoogstwaarschijnlijk meer biljarters vlotjes de weg naar de Spaarne-oever vinden. Diezelfde zomer nog werd er een deel van de gigantische ruimte omgetoverd tot biljartarena, eerst met drie en korte tijd later met een vierde biljart. Wat publiciteit deed de rest.

Omdat eerder ook de Eerste Haarlemse Biljartacademie de deuren had gesloten waren nogal wat biljartliefhebbers verstrooid geraakt over de stad en omgeving. Recreanten, 55-plussers, G-sporters van het Groene Laken en ook het KNBB district Duinstreek werden langzaam maar zeker vaste gebruikers van de nieuwe biljartaccomodatie. En daar bleef het niet bij!

Eind 2015 werd bekend dat de enige grote biljarttempel in de binnenstad (het Koetshuis) begin 2016 de deuren definitief sloot. Een dreun van jewelste golfde door biljartend Haarlem: waar nu naartoe met de clubs, ruim over de honderd biljarters op zowel de match- als gewone tafel, de competitie enz.? Het overgrote deel van de Koetshuisbewoners aarzelde geen moment en zocht contact met ’t Spaerne. Dit leidde uiteindelijk tot uitbreiding van de biljartaccomodatie van vier naar zes biljarts en een door Lohman zelf uitgevoerde en zeer geslaagde verbouwing. Ook zag hij kans weer twee identieke biljarts toe te voegen, één uit Brabant en de ander zelfs uit Limburg, zodat de oorspronkelijke hoofdzaal qua uitstraling geen geweld werd aangedaan. Toen vervolgens de beoefenaren van het driebanden groot zich meldden (o.a. vereniging het Koetshuis) werd de eigenlijk als proeflokaal (bier is de grote hobby van Lohman) bedoelde bijzaal voorzien van twee matchtafels.

Het mes sneed aan twee kanten. Investeren in de biljartsport is geen sinecure. Deze tak van sport staat tenslotte al jaren zwaar onder druk door enerzijds het verdwijnen van vierkante meters vretende en dus dure biljarts en anderzijds de afnemende belangstelling. Juist de mix van denksport en biljarten is hetgeen ’t Spaerne uniek maakt en de exploitatie interessant.

En de biljarters? Spelend in KNBB-verband of onderling, zij zijn met dit centrum tot in lengte van jaren onder de pannen.

Contactgegevens:
Denksportcentrum ’t Spaerne, Spaarndamseweg 416, 2022 EA Haarlem Geopend: alle dagen behalve zondag
Telefoon: 023-5262585
Email: info@spaerne.nl
Website: www.spaerne.nl voor alle info
Biljarts reserveren gewenst!

Driebanden Generaties Recreatief
Volg ons online