Een terugblik met hoop

Verslag van de voorjaarsvergadering Bondsraad, zaterdag 26 juni 2021 in Utrecht
 

26 juni 2021

 

Op zaterdag 26 juni 2021 vond de Bondsraad van de KNBB in NDC den Hommel te Utrecht plaats. Op deze ledenvergadering worden alle KNBB-leden door twaalf bondsraadsleden vertegenwoordigd aan wie het bondsbestuur verantwoording aflegt.

 

De voorzitter opende deze voorjaarsvergadering met een minuut stilte voor alle leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Er werden enkele nieuwe Bondsraadsleden ingesteld. Joris van Amersfoort namens Pool, Gerrit Luiten en Hans de Ridder namens carambole. Van Wim Roseboom, Ad Koolen en Etienne Verheem werd afscheid genomen. Etienne werd voor zijn jarenlange inzet in allerlei functies benoemd tot Erelid van de KNBB.

 


 

Er werd teruggekeken op het bijzondere jaar dat door Covid-19 enorm is beïnvloed. Een en ander vertaald in het jaarverslag 2020. Ondanks Covid-19 kijken we terug op een jaar waarin er weliswaar nauwelijks competities plaatsvonden maar wel een enorme inzet is gegeven met bijzondere resultaten. De KNBB is verheugd dat de door de overheid geboden versoepelingen het spelen van biljarten weer mogelijk maken. De leden uitten hun waardering voor de inzet van de directeur en bondsbureau. Er werden zorgen gedeeld over internationale ontwikkelingen zoals competities buiten de georganiseerde sport.

 

 

Het bestuur presenteerde de jaarcijfers 2020 en de controleverklaring van de accountant en de FAC gaf haar verslag. De leden verleenden decharge aan het bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid. De eerder door de sectieraden van pool, carambole, snooker en driebanden vastgestelde contributiebedragen voor seizoen 2021-2022 werden door de bondsraad vastgesteld.

Ad van Mol is bereid gevonden om in de Financiële Advies Commissie (FAC) van de KNBB zitting te nemen waardoor deze adviescommissie nu uit drie leden bestaat.

Inzake de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) lag er een voorstel met betrekking tot inrichting continuïteitscommissie vanuit de Bondsraad en de daaraan verbonden statutenwijziging. Op de volgende bondsraad wordt deze eenjarige commissie met namen ingevuld. Dit voorstel werd door de leden aangenomen.

De leden werden bijgepraat over het project “KNBB- een gedeeld groen laken” onder begeleiding van de BrownPaperCompany. Dit traject is er op gericht om meer samenwerking binnen de KNBB te bewerkstellingen en om te voldoen aan de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF. Bestuurders van KVC en van de secties worden nauw betrokken in dit project.

Op deze Bondsraad werd niet alleen afscheid genomen van enkele Bondsraadsleden, maar ook van Garmt Kolhorn als voorzitter KNBB. Als dank en waardering voor zijn inzet als voorzitter werd hij door de leden benoemd tot Lid van Verdienste KNBB.

Het bondsbestuur is met bestuurslid Krijn Schuurman in gesprek over het tijdelijk invullen van de rol van voorzitter. Voor een vaste invulling van de functie van voorzitter wordt een vacature uitgezet.

 

 

De najaarsvergadering van de Bondsraad vindt op 11 december 2021 plaats.
 

Bondsraad KNBB Kolhorn, Garmt
Volg ons online