Eerste ALV van KVC onder leiding van Piet Verhaar

Algemene Ledenvergadering KNBB Vereniging Carambole in goede sfeer

17 november 2018

Deze middag was in Wijchen de eerste ALV van KVC o.l.v. Piet Verhaar. Het betrof de najaarsvergadering 2018, en deze verliep in een goede sfeer. Ondanks een best volle agenda met kwesties als wedstrijdsoftware en PK intervallen, was de vergadering binnen een uur en kwartier klaar - zelfs zonder pauze. Het record van snelste vergadering werd niettemin niet gebroken: deze blijft stevig in handen van Evert Hulleman.

 

Eerste ALV o.l.v. Piet Verhaar

 

Enkele zaken die op de najaarsvergadering aan de orde kwamen:

  • Begroting 2019 is vastgesteld/goedgekeurd.
  • Voorstel tot verlenging convenant met 1 jaar, met intentie volgende keer weer langjarig.
  • Aandachtspunten zoals benoemd door Piet Verhaar: organisatorische problemen KVC/driebanden oplossen ("we gebruiken dezelfde tafels"), status dagbiljarters duurzaam regelen, overlegronde met districten wedstrijdsoftware.
  • Benoemd door Piet Verschure: wens/belang om met KVC en Driebanden in samenwerking te komen tot betere opleidingen.
  • Piet Verschure (portefeuille breedtesport) is op de najaarsvergadering 2019 aftredend en niet herkiesbaar. Dringende oproep vanuit het bestuur voor een opvolger.
  • Voorjaarsvergadering vastgesteld op 15 juni 2019; najaarsvergadering op 16 november 2019.

 

 

De exacte notulen zullen later worden gepubliceerd op deze pagina, waar de vergaderbrochures & notulen van alle ALV's van de laatste tien jaar te vinden zijn.

ALV/Bondsbestuur KVC
Volg ons online