Geen doorgang Coupe van Beem

Statement Piet Verschure namens bestuur KNBB Vereniging Carambole (KVC)

02 mei 2022

Statement Piet Verschure, Portefeuillehouder Breedtesport KVC, namens het bestuur van KVC:

 

We hebben nog steeds te maken met het coronavirus. Ook onder jongeren is het nog niet verdwenen.

Ook onze naburige landen zijn er nog steeds niet vrij van.

Het bestuur van KVC heeft daarom in de vergadering van maart jl. besloten dat ook dit jaar de Coupe van Beem geen doorgang zal vinden.

 

Met vriendelijke groet,

Piet Verschure
Portefeuillehouder Breedtesport KVC 

Jeugd Jeugd/Junioren KVC
Volg ons online