Herhaalde oproep attenderen verenigingen: 2e peiling Mulier Instituut

Vervolgonderzoek effectiviteit van de noodmaatregelen voor verenigingen. Deelname kan tot 11 oktober!

Deze peiling helpt om te zien in hoeverre de compenserende maatregelen voor de sport en het algemene noodpakket volstaan en welke eventuele aanvullende maatregelen er nodig zijn

05 oktober 2020

In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met de VSG en NOC*NSFhet  houdt Mulier Instituut nu voor de tweede maal een peiling onder verenigingen naar de gevolgen van de Coronacrisis.

Deze peiling helpt om te zien in hoeverre de compenserende maatregelen voor de sport en het algemene noodpakket volstaan en welke eventuele aanvullende maatregelen er nodig zijn. De resultaten van dit onderzoek worden door VWS betrokken bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling Sport in de Tweede Kamer. 

Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk verenigingen de vragenlijst invullen. De invultijd bedraagt zo’n 20 minuten en verenigingen hebben tot 11 oktober de kans om de vragenlijst in te vullen (max. 1 per vereniging).

 

Meedoen met de peiling: directe link

 

Voor de verenigingen bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de vragenlijst aan te geven dat ze een e-mail willen ontvangen met hun antwoorden op de vragen. Voor de bonden bestaat weer de mogelijkheid om (tegen een geringe vergoeding) een tabellenrapportage van Mulier te ontvangen met daar in de resultaten van hun verenigingen op de vragenlijst.

 

Biljartzalen Coronavirus Onderzoek
Volg ons online