Herstructurering commisies KVC: Een overzicht

Wat is er allemaal veranderd?

En, wie zit er nu in welke commissie?

01 december 2016

De laatste maanden zijn alle commissies binnen de KVC onder de loep genomen en daar waar nodig geherstructureerd. Daarbij is in sommige gevallen de benaming ook gewijzigd. De commissies Sportzaken Carambole en Jeugd zijn komen te vervallen.

Het overzicht van alle commissies is beschikbaar in deze pdf.

ALV/Bondsbestuur Bondsbureau/Koepel KVC
Volg ons online