Hidde van der Bijl overleden

08 augustus 2019

Voormalig opleidingscoördinator, instructeur, docent en bondsridder van de KNBB Hidde van der Bijl uit Groningen is op 3 augustus 2019 overleden.
Hidde heeft in het verleden namens de Sectie Carambole de positie van opleidingscoördinator en biljartinstructeur in de KNBB ingevuld en daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de biljartsport geleverd.

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdagavond 9 augustus van 18:30 tot 20:30 uur in Uitvaartcentrum Boerhaavelaan, Boerhaavelaan 19, 9728 LG Groningen.
De afscheidsbijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 10 augustus om 13:30 uur in Uitvaartcentrum Boerhaavelaan, Boerhaavelaan 19, 9728 LG Groningen in informele kring.
Aansluitend zal de crematie plaatsvinden in besloten kring.
 

Van deze plaats wensen de besturen, directie en medewerkers  van de KNBB aan familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte en kracht toe met het verwerken van dit verlies.

Bij het overlijden van Hidde van der Bijl (1933 – 2019)

 

Wie Hidde gekend heeft, zal hem niet snel vergeten. Zeker de leden van Sociëteit de Harmonie en –in het bijzonder- van Biljartclub de Harmonie niet. De Sociëteit was een  belangrijk thuis voor hem, de biljartclub zijn club. En biljarten was zijn sport. In zijn topjaren was hij een goede libre- en kaderspeler. Maar Hidde zal –wat biljarten betreft- vooral herinnerend worden als opleider, als leraar. Tot op het laatst was Hidde altijd bereid iemand aanwijzingen te geven hoe hij of zij beter kon trekken, doorstoten, overhouden, piqueren, etc.  Als biljartinstructeur heeft hij veel mensen opgeleid tot biljartleraar. Zo is hij verantwoordelijk geweest voor het (beter) leren biljarten van heel veel mensen.  Hidde was ook de initiatiefnemer tot het oprichten van een jeugdbiljartclub, waar elke zaterdagochtend in de Sociëteit jongeren van 8 tot 18 les van hem kregen.

Opleiden deed Hidde niet alleen in praktische zin, ook organisatorisch als opleidingscoördinator van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB)  is hij vele jaren actief geweest. Terecht is hij mede daarom tot Bondsridder benoemd. Op districtsniveau herinneren velen van ons  Hidde als de grote verbindende kracht door het jarenlange eindredacteurschap van de nieuwsbrief van het district. Nou ja nieuwsbrief, het was eigenlijk altijd een boekje (toen nog hardcover), dat door veel biljarters graag gelezen wordt. Ook omdat Hidde zijn mening  in het redactioneel commentaar niet onder stoelen of banken stak. Vanwege de grote betekenis die Hidde heeft gehad voor het district werd hij benoemd tot erelid. Om dezelfde reden is Hidde kort voor zijn overlijden ook erelid van Biljartclub de Harmonie geworden.

En we zullen ons Hidde herinneren als de man aan de stamtafel die over veel zaken een mening had. Of het nu ging over de problemen in Nederland of verder weg en vooral over zaken als het biljarten, de Sociëteit en de biljartclub: Hidde vond er wel wat van. En als hij een mening had, dan had hij die ook!

Hidde zijn favoriete woord is altijd ‘betrekkelijk’ geweest. Op bijna alles in het leven, alsook het leven zelf was dat woord volgens hem van toepassing. Wij weten dat dat nou net niet gold voor zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van het biljarten. De biljartsport is een belangrijk persoon kwijtgeraakt.

Ruud Boelens
 

Foto: Hidde van der Bijl, bekende pose aan de stamtafel Sociëteit de Harmonie
 

 

Overlijden
Volg ons online