Inschrijven voor het nieuwe biljartseizoen

Informatie van KNBB Vereniging Carambole (KVC) over eventuele aanpassingen van openings- en sluitingsdata i.v.m. huidige situatie rondom corona

12 mei 2021

Nu geleidelijk aan de eerste echte versoepelingen voor biljarten weer mogelijk worden en steeds meer biljarters gevaccineerd zijn, zijn alle secties alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Het wachten is op de openstelling van horeca en biljartgelegenheden. Zie hier de meest recente ontwikkelingen wat betreft de binnensport.

Vanzelfsprekend komt het moment dichterbij dat de secties de inschrijvingen gaan openen. Zo worden in de regel de inschrijvingen van KVC-nationaal voor Kader, Topteam en Driebanden al medio mei geopend.

Gezien de huidige situatie rondom corona, waarbij veel biljarters al lang hun favoriete sport hebben moeten missen, kan het verstandig zijn inschrijvingen pas te openen als de lokalen weer open mogen. Ook zal gekeken worden of de inschrijvingstermijn verlengd kan worden.

 

Inschrijven nationaal

Voor wedstrijden, waarvoor men nationaal inschrijft, geldt dat de inschrijving op de gewone tijd wordt opengesteld. De sluiting van de inschrijfperiode wordt zo lang mogelijk uitgesteld, om iedereen die er nog even over wil nadenken, maximaal ruimte te geven. Per welke datum de inschrijving zal sluiten, is vooral afhankelijk van de tijd die het bondsbureau nodig heeft om alles te verwerken en speel-gereed te maken. Als de huidige trend doorzet, verwachten wij eind juni meer concreet zicht te hebben op wat we in september kunnen verwachten ten aanzien van de openstelling van lokaliteiten en toegestane spelers-aantallen in een ruimte.

 

Inschrijven districten

Voor de districten ligt het genuanceerder. Daar heeft men niet alleen te maken met de tijd die nodig is om de inschrijvingen te verwerken en speel-gereed te maken maar ook moet worden bekeken hoeveel biljartlocaties en biljarts beschikbaar zijn voor het nieuwe seizoen.

Het is aan de districten zelf om te bepalen wanneer en hoelang de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen open staan.

 

 

Competitie Inschrijven KVC
Volg ons online