Kansen voor de jeugd

Jeugdinitiatieven door heel Nederland delen hun expertise

12 mei 2019

Op zaterdag 4 mei was er op het KNBB Bondsbureau een informele Jeugdinitiatieven bijeenkomst.

Een aantal succesvolle tot zeer succesvolle jeugdinitiatieven waren bijeengekomen om hun best practices met elkaar te delen. Enige regels: niet benoemen wat er allemaal niet goed zou zijn, niet praten over topsport of moyennes maar over plezier, niet de riedel wat er vroeger allemaal beter zou zijn, maar simpelweg met elkaar de successen delen zodat andere initiatieven hier weer van zouden kunnen leren.

En 'successen' hoeft helemaal niet te zijn nieuwe jeugdleden - puur het op leuke wijze in aanraking brengen van de jeugd met biljarten kan al een succes zijn.

 

 

Aanwezig waren Stefan Lenting (schrijver van een uitgebreid Jeugdplan, vader van Sebas Lenting, en organisator van het Internationaal Jeugd Libre toernooi in Enschede op 18 mei), Cees Ursem (schrijver van het Jeugdbiljarten via Biljart Ambassadeurs plan, en organisator van de Kids Biljart Clinic rondom het jubileum van KNBB District Veluwezoom), Cor Bleeker (jeugdbiljartpromotie in de Bloesem in Wognum, en betrokken bij de jeugdbiljartactiviteiten op de Gabberweek), Frans Tielen (jeugdbiljarten bij JBV Amorti), Jean Paul Rens (jeugdinitiatieven in Café de Ponderosa) en Mari van Berloo (nieuwe jeugdbiljartacademie bij CC Servaes in Heeswijk-Dinther, tevens verantwoordelijk voor de prachtige polo's van de kids op de uitgelichte foto's, die de voorpagina hebben gesierd van de Hadeejer.)

 

 

Namens de KNBB was Rolf Slotboom aanwezig om deze mooie initiatieven bijeen te brengen, en om te zorgen dat er inderdaad puur vanuit positiviteit en vanuit kansen zou worden gesproken. Hierbij gaf hij ook een korte presentatie van het zeer succesvolle KNBB-jeugdproject SmartPool, verwees hij naar de KNBB Jeugdpagina www.knbb.nl/jeugd, en verzocht hij iedereen met jeugdinitiatieven om deze ruim van te voren te delen en liefst met goede foto's te sturen naar rslotboom@knbb.nl, zodat deze events of initiatieven ook vanuit de KNBB via website en Facebook kunnen worden gepromoot - met mogelijk/hopelijk meer exposure tot gevolg.

 

 

Het was een zeer succesvolle bijeenkomst, waarbij een een flink aantal aandachtspunten en succesvoorwaarden ter tafel kwam. Hier enkele zaken die meermaals werden genoemd:

 • Houd het laagdrempelig!
 • Doel moet in eerste instantie zijn de spelers plezier te laten hebben, echt 'beter spelen' is pas een vervolgstap.
 • 'Laagdrempelig' kan dus ook betekenen: geef jonge spelers in het begin de kans steeds de gemakkelijkste bal te kiezen! Vergroot de kans op caramboles, en traint ongemerkt hun strategisch inzicht
 • Zorg voor leuke gadgets, persoonlijke oorkondes etc.
 • Vraag de KNBB vooraf om assistentie wat betreft media-aandacht, verstrekking van promotiemateriaal etc. (Aandachtspunt voor KNBB: zorgen dat we de beschikking hebben over meer promotiemateriaal die deze kids echt leuk vinden of waarvan de kans aanwezig is dat ze het blijven gebruiken)
 • Wees creatief/zoek naar mogelijkheden/gebruik contacten! (Voorbeeld: de polo's die door Mari van Berloo voor slechts €5 p/s via Intersport zijn geregeld, of het kunnen spelen met keus van Buffalo - puur doordat creatief gezocht is naar hulp van buitenaf)
 • Zorg voor een goede vervolgstap, zodat de deelnemers weten waar ze na de leuke activiteit naartoe kunnen als ze weer/vaker willen spelen.
 • Zorg dat je ook na afloop in contact blijft/kunt blijven met de deelnemers.
 • Zorg voor goede ambassadeurs, bij voorkeur lokaal, en bij voorkeur jong en enthousiast.
 • Stel de doelen niet te hoog! Eén of twee nieuwe leden is niet 'slechts' één of twee nieuwe leden, het is percentagegewijs een zeer grote stijging! En, je hebt mogelijk een biljarter voor het leven.
 • Houd de partijtjes kort. (Rekening houden met de spanningsboog van kinderen!)
 • Houd de partijtjes makkelijk: gebruik bij nieuwe spelers lage-instap varianten.
 • Maximaal drie spelertjes per tafel. (Jonge spelers willen spelen, niet zitten of toekijken)
 • Bij relatief onervaren spelers: de ervaring van de eerste caramboles gemaakt te hebben is een stuk belangrijker dan of iemand zijn keu perfect vasthoudt!
 • Niet te snel de focus richten op wat spelers mogelijk niet goed zouden doen. Beter: stimuleren!
 • Lessen kunnen op een een half biljart: dan minder tafels nodig, en meer gevoel van 'er gebeurt iets'
 • Zorg voor media-aandacht en publiciteit vooraf, ook via niet-biljartmedia en niet alleen via kranten. (Die door jeugd maar zelden worden gelezen)
 • Maak gebruik van voorbeelden die via YouTube, Instagram of Snapchat populair zijn, en mogelijk iets met biljarten (willen) doen. (Mogelijk ook Gert-Jan Veldhuizen benaderen of hij op coole wijze jeugdinitiatieven zou willen promoten?)
 • Sluit je aan bij andere jeugdinitiatieven, clubs & instructeurs in de buurt, zodat sprake kan zijn van de genoemde vervolgstappen.
 • Verbind je biljartevenement met bestaande initiatieven waar sowieso al veel mensen zijn. (Voorbeeld: Gabberweek)
 • Leg vooraf contact met bestaande jeugdinitiatieven. (Voorbeeld: het Libre Jeugd toernooi van Stefan Lenting, waar door goed contact vooraf via Anjo Nat van Horna veel spelers van Horna aanwezig zijn)
 • Betrek ouders, grootouders en omgeving! Organiseer events waarbij opa's of vaders betrokken zijn, en hun (klein)kinderen kunnen aanmelden.
 • Zorg voor een geschikte locatie, bij voorkeur één waar geen alcohol wordt geschonken, en tegelijk een locatie die een frisse, jeugdige uitstraling heeft.
 • Kijk vooraf of er in jouw gemeente subsidiepotjes zijn (heel veel geld zit tegenwoordig in gemeentes!), of dat jouw district mogelijk nog iets heeft in het potje jeugd. (Hier kan de KNBB mogelijk van waarde zijn, vooral als we in staat zijn de maatschappelijke waarde van jeugdbiljarten goed te benoemen: zaken als 'minder prikkels', 'betere concentratie' etc. Of in relatie tot ADHD/autisme etc., waarbij biljarten voor kinderen aantoonbaar van waarde is.)
 • Kijk of in jouw gemeenschap of directe omgeving bedrijfjes of personen zijn die wel wat willen sponsoren. Geef ze de kans vooral producten te sponsoren, of gadgets - dit lukt eerder dan vragen om financiele steun.
 • Indien het gaat om jeugdinitiativen waar een relatief hoog spelniveau wél het doel is: kijk of dit lukt voor de puberteit. Bij kids die voor de puberteit een redelijk basisniveau hebben, is de kans groter dat ze blijven biljarten in tijden van uitgaan/vriendinnetjes krijgen dan bij kids van wie het niveau lager is.
 • Indien het gaat om jeugdinitiativen waar een relatief hoog spelniveau wél het doel is: benoem dat biljarten misschien wel de kortste weg is om prof te worden. En, dat zeker in het driebanden steeds meer te verdienen is als je het echt serieus zou willen aanpakken.
 • Richt niet te star op het doel dat kinderen echt specifiek carambole biljart moeten spelen. Als ze kiezen voor pool, of gezelligheidsspellen als telefoonboekbiljart, betekent dit dat ze in ieder geval met de keu in de slag zijn! Of en welke spelsoort ze dan gaan kiezen, is van later zorg.
 • Het aller, allerbelangrijkste: zorg voor plezier! Dat is waarom mensen gaan biljarten, en dus ook waarom kinderen biljarten leuk kunnen vinden.

 

 

Wilt u in aanraking komen met één van de genoemde personen of initiatieven, of zou u graag hun jeugdinitiatieven per mail ontvangen? Stuur een mail naar rslotboom@knbb.nl en wij brengen u met de persoon of het initiatief in contact.

 

Tekst & foto's: KNBB
Foto Sebas Lenting ©Stefan Lenting
Uitgelichte foto/foto spelers in polo via Mari van Berloo

 

 

Initiatieven Jeugd
Volg ons online