KNBB District Oss heeft nieuw bestuur

Op 12 december stond er in D'n Iemhof te Oss, een buitengewone algemene ledenvergadering op de agenda.

16 december 2018

Onder leiding van bemiddelaar en oud voorzitter Rémi Janssen werd de ontstane situatie uiteengezet.

Na een intensieve speurtocht werden de volgende nieuwe leden onder luid applaus naar voren geroepen:

  • De nieuwe voorzitter is Patrick de Jager van BV Jong geleerd uit Volkel.
  • Secretaris blijft Bart van Driel eveneens Jong Geleerd.
  • Penningmeester wordt Jan Hein Clement van BV Kerkzicht uit Nuland.
  • De nieuwe functie coördinator Breedtesport gaat Rob van ’t Hul bekleden. Rob is sinds kort woonachtig in Megen en lid van BV de Vriendschap. De coördinator breedtesport neemt de wedstrijdleider PK, competitieleider teams en de arbitrage onder zijn hoede. Tevens is hij afgevaardigde naar het gewest.

 

 

Afscheid werd genomen van bestuursleden Johnny van de Camp en Jan Dunk die beide hun functies respectievelijk wedstrijdleider PK en competitieleider teams blijven doen. Richard Vos neemt eveneens na drie jaar afscheid als bestuurslid.

 

 

Een speciaal woord van dank werd door de kersverse voorzitter Patrick de Jager gericht aan Joop Kampert die naast penningmeester sedert enkele jaren ad interim voorzitter was. Joop was sinds 2007 en tot heden het langst zittend bestuurslid.

De nieuwe voorzitter sprak een woord van dank uit aan Rémi Janssen voor zijn inzet als bemiddelaar. Patrick de Jager bedankte de aanwezige verenigingsbestuurders maar betreurde tevens de matige belangstelling van de afwezige verenigingen.

Op de reguliere jaarvergadering vergadering in mei 2019 verwacht het nieuwe bestuur de plannen voor de komende jaren uiteen te zetten. Een van de gewenste acties is het uitwerken van het rapport dat de commissie communicatie nog bij het vorige bestuur heeft neergelegd.

 

Het verslag staat ook op de website van district Oss: http://knbb-oss.nl/

 

Foto's en verslag Henry Thijssen

Districten
Volg ons online