KNBB sluit aan bij Platform Ondernemende Sportaanbieders

Nieuwe stap in het beter behartigen van belangen biljarters, biljarthoreca en biljartzalen.

“Samen sporten en samen optrekken maakt sterker”

26 april 2021

Dat de KNBB zich inzet voor biljarters, biljarthoreca en biljartzalen, veelal in samenwerking met andere sportbonden, zal velen niet zijn ontgaan. Op www.knbb.nl/coronavirus worden zowel de inzet als de resultaten uitgebreid beschreven, zoals in dit artikel. Het is maar een kleine opsomming van hoe de KNBB probeert belangen van het biljarten goed te behartigen, en besluitvorming in de gewenste richting te beïnvloeden.

Vaak gebeuren deze activiteiten in een groter verband. Bijvoorbeeld: met sportbonden onderling, onder de kap van NOC*NSF, in overleg met het Ministerie van VWS, of gebruikmakend van politieke contacten in Den Haag. Heel soms met een heel direct, concreet resultaat. Veel vaker met iets wat klein lijkt maar in werkelijkheid heel belangrijk is: iets op de agenda zetten of houden zodat bij toekomstig beleid biljarten minder snel wordt vergeten, en niet ondersneeuwt temidden van de belangen van grotere partijen, sporten of bonden. Zeker omdat biljarten zowel sport als recreatie is en zowel binnensport als horeca, is het cruciaal dat wij bij besluitvorming niet worden vergeten, en niet ‘tussen de wal en het schip komen te vallen’. (Zoals even het geval leek bij de SBI-codes, en wat mede door onze inspanningen deels is rechtgezet.)

Voor de KNBB zijn de belangen van ondernemers cruciaal. Immers, zonder biljart-, pool- en snookerzalen/locaties hebben wij geen plek om te spelen. Tegelijk zijn de belangen van deze ondernemers soms diffuus. Immers, sommigen hebben een eigen sportaccommodatie, anderen zijn onderdeel van een stichting, weer anderen zijn traditionele cafés en dan zijn er nog enkele hypermoderne topsportlocaties of recreatieve uitgaansgelegenheden met biljart, pool of snooker temidden van spelen, games en uitgaan. Juist omdat er zoveel verschillen zijn, kunnen belangen van deze biljartondernemers in bestaande gremia door de huidige partijen niet altijd goed worden behartigd.

Om al deze belangen van biljartondernemers beter te kunnen dienen heeft de KNBB zich aangesloten bij het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), een relatief jonge en zéér ondernemende groep mensen die op hoog niveau meepraat over gewenst beleid voor allerlei soorten ondernemers. Zeker in deze coronatijd maar ook in de tijd erna is zo’n platform van ongekende (ook politieke) waarde. Vandaar dat wij als KNBB zo blij zijn dat wij ons bij het POS hebben kunnen aansluiten.

 

 

KNBB-directeur Willem La Riviere:
“De huidige situatie maakt meer dan ooit duidelijk wat het belang is om krachten bundelen. Niet alleen om meer mensen te laten sporten en bewegen maar juist ook om de belangen van de ondernemers maximaal te ondersteunen. Samen sporten en samen optrekken maakt sterker. Ik ben dan ook zeer verheugd dat we ons hebben verbonden aan het Platform Ondernemende Sportaanbieders en zie er naar uit om samen met de andere branches op te trekken.”

 

“De huidige situatie maakt meer dan ooit duidelijk wat het belang is om krachten bundelen. Niet alleen om meer mensen te laten sporten en bewegen maar juist ook om de belangen van de ondernemers maximaal te ondersteunen"
Willem La Riviere

 

“Met het POS vertegenwoordigen wij meer dan 55% van het totale georganiseerde sportaanbod in Nederland. Samen staan we sterk, leren we van elkaar en kunnen we lobbytrajecten inzetten richting Den Haag"
Lodewijk Klootwijk

 

Lodewijk Klootwijk, woordvoerder van het Platform Ondernemende Sportaanbieders:
“Met het POS vertegenwoordigen wij meer dan 55% van het totale georganiseerde sportaanbod in Nederland. Samen staan we sterk, leren we van elkaar en kunnen we lobbytrajecten inzetten richting Den Haag. Heel fijn daarom dat ook de KNBB aansluiting heeft gevonden. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking.”

 

 

Wat is het Platform Ondernemende Sportaanbieders?
Platform Ondernemende Sportaanbieders is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties die ca. 6.100 sportaanbieders vertegenwoordigen waar jaarlijks circa 9,5 miljoen sporters hun sport beleven en bijna 115.000 mensen werken. Met een omzet van bijna 4,4 miljard euro vertegenwoordigen wij ondernemende zwembaden, ondernemers in de buitensport, fitnesscentra, maneges, zeilscholen, squashbanen, bootverhuurders, jachthavens, golfbanen, yogaruimtes, vechtsporten, dans- en balletscholen, judozalen, indoor klimhallen, indoor skicentra en skateparken. En nu dus ook biljart-, pool- en snookerzalen.

Met jaarlijks ruim 441 miljoen sportactiviteiten (55% van het totaal in Nederland) spelen ondernemende sportaanbieders een belangrijke rol in het welzijn en de gezondheid van de Nederlandse bevolking.

 

 

Tekst: KNBB/POS
Sfeerfoto's: Ton Smilde
Logo: POS

 

Biljartzalen Horeca Initiatieven
Volg ons online