KVC: Besluiten over lopende competities en toernooien

Wat gebeurt er met het lopende wedstrijdseizoen? En wat zijn de gevolgen voor de komende competitie en toernooien?

03 april 2020

Besluit/standpunt KNBB Vereniging Carambole

Carambole laat definitief alle geplande gewestelijke en nationale vervolgwedstrijden vervallen.

Wij nemen nu dit besluit, het geeft duidelijkheid. Met alle districtsvoorzitters of hun vervanger is gesproken, en men is unaniem voorstander om het seizoen af te sluiten. Het besluit dat wij nu al nemen, heeft daarmee de steun van alle districten.

Een herhaaldelijk gehoord argument: als we wedstrijden laten doorgaan, zullen er wellicht spelers zijn die hun team niet in de steek willen laten, terwijl ze liever niet zouden spelen. Dat willen wij voorkomen. Op welke termijn zullen we weer zorgenvrij kunnen biljarten? We hebben er nog geen enkel zicht op. De signalen zijn tot nu toe dat er tenminste een flink deel van de zomer mee gemoeid zal zijn.

Wij vinden dat wij als KVC, met zoveel ouderen onder ons, niet langs het randje moeten willen lopen. Daarom scheppen we duidelijkheid. Als de regering t.z.t. besluit om de toegang tot horeca en andere lokaliteiten weer vrij te geven, kan men naar eigen keuze de keu weer ter hand nemen of nog even wachten. Het is dan een vrije keuze zonder druk. Zo kan het sociaal leven weer geleidelijk op gang komen. Het zal zolang er geen medicijn of vaccin is, heus nog geruime tijd duren voor wij ons allen weer veilig voelen. Wij menen onze leden het beste van dienst te zijn door nu deze duidelijkheid te geven.

 

 

Besluit teamcompetities (Landscompetitie) seizoen 2019-2020:

Gewestelijke wedstrijden: afgelast

Nationale finales (Landsfinale): afgelast

In overleg met de Commissie Breedtesport en de districten worden de startmoyennes vastgesteld.

Topteamcompetitie, de eredivisie kent een afvaardiging naar een EK, de inschrijving er voor vindt pas in het nieuwe seizoen plaats.

Tussen eredivisie en eerste klasse is een promotie/degradatieregeling.

Besluitvorming over competitie- afsluiting kan worden uitgesteld tot na 1 juni.
 

Nationale kadercompetitie en Kaderbekerompetitie: de poule-fase wordt in overleg met de betreffende commissie afgesloten.

Besluitvorming over halve finale en finale kan worden uitgesteld tot na 1 juni.

 

Individueel/PK’s seizoen 2019-2020:

Resterende gewestelijke en nationale finales: afgelast

De Masters Artistiek: besluitvorming kan worden uitgesteld tot na 1 juni.

 

Besluit internationaal:

Europese Grand Prix Artistiek: afgelast

EK libre klein dames: afgelast

Voor internationale wedstrijden die buiten Nederland worden gespeeld, verwijzen wij naar betreffende internationale websites en andere communicatie.

 

Update KVC 3 april 2010

Door de coronacrisis, die over ons heen kwam en waarvan het eind nog niet is te voorspellen, zijn de resterende, nog openstaande Nationale Kampioenschappen, afgelast.

Het bestuur van de KNBB vereniging Carambole wil graag benadrukken de teleurstelling bij geplaatste deelnemers zeer goed te begrijpen.

Je hebt je er voor ingespannen, er naar toe geleefd. En dan gaat het niet door. Dat is een hard gelag. Maar vanuit de verantwoordelijkheid die wij als bestuur hebben, kunnen we niet anders. Twee weken geleden dachten we nog: “och, 1 juni is nog een aardig tijdje weg. Dan hebben we nog twee maanden, juli en augustus, over. Kunnen we wellicht nog wat inhalen.”

Inmiddels weten we dat de vooruitzichten in hoog tempo verslechterd zijn. Was 1 juni eerst nog ver weg, nu is het al dichtbij. Hopen we dat we dan maar in september weer aan de slag kunnen. En zelfs daar kunnen we nog niet zeker van zijn.

Wij mogen en willen bij niemand hoop of verwachtingen wekken, die we niet kunnen waarmaken. Daarom hebben wij moeten besluiten om de nog openstaande NK’s af te gelasten. Met pijn in ’t hart, want ook uw bestuurders zijn liefhebbers.

Voorop staat echter, dat wij geen enkel risico met de gezondheid van onze mensen mogen en willen nemen.

Pas als er concreet licht is aan het eind van de tunnel, gaan we bekijken wat we kunnen. Daarbij zullen de activiteiten voor het nieuwe seizoen uiteraard voorop staan.

 

De nog openstaande NK's die zijn afgelast zijn:

 • Libre klein eerste klasse,
 • Libre klein hoofdklasse,
 • Bandstoten klein tweede klasse,
 • Bandstoten klein eerste klasse,
 • Bandstoten klein hoofdklasse,
 • Kader 38/2 extra klasse,
 • Kader 38/2 overgangsklasse,
 • Driebanden klein rolstoel,
 • Driebanden groot overgangsklasse,
 • Driebanden groot eerste klasse,
 • Ankerkader 47/2 eerste klasse,
 • Driebanden groot extra klasse

 

 

Bij algemene vragen of opmerkingen over de bovenstaande besluiten van KNBB Vereniging Carambole, graag contact opnemen met secretaris Janneke Horneman via secretaris@knbb-carambole.nl.

Vragen op opmerkingen die rechtstreeks betrekking hebben op wedstrijdzaken, graag naar: Piet Verschure voor de breedtesport breedtesport@knbb-carambole.nl en Piet Verhaar alle overige wedstrijden voorzitter@knbb-carambole.nl.

Alle contactgegevens van het KVC bestuur vindt u hier.

 

Alle sectiebesluiten op een rij:
https://www.knbb.nl/nieuws/besluiten-over-lopende-competities-en-toernooien

 

 

Van de KNBB voorzitter:

Een grote crisis – met gelukkig toch veel warmte en solidariteit

Op 31 maart is door de overheid besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit in aanvulling op één van de op 23 maart afgekondigde overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen: het verbod tot 1 juni op alle vergunningsplichtige bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen.

Ondanks dat op 23 maart niet expliciet werd vermeld of dit ook sportevenementen zou betreffen heeft de KNBB op die dag direct actie ondernomen. Het eerder genomen besluit van het bondsbestuur om alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB - nationaal, regionaal en districten - stil te leggen t/m 6 april werd verlengd t/m 1 juni. Immers, gezondheid van de biljarters en het helpen indammen van het coronavirus hadden (en hebben) voor de KNBB absolute prioriteit.

Vandaag, 1 april 2020, hebben alle secties van de KNBB bekend gemaakt wat te doen met hun lopende competities en toernooien, waarbij in veel gevallen nog laten doorgaan helaas geen optie meer is. Helaas – maar ook heel verstandig en verantwoordelijk!

Ongekende impact corona op ons leven en op de sport

Corona heeft Nederland in de greep gekregen, en met grote gevolgen. Natuurlijk de vele besmettingen, de overledenen. Maar ook: het platleggen van een groot deel van ons sociale- en werkleven, op een schaal zoals nog nooit vertoond in vredestijd. Het heeft ongekende gevolgen voor ons allemaal! En gelukkig komen daar ook mooie dingen uit voort: de solidariteit, de vele initiatieven om de zwakkeren in onze samenleving te helpen. En het grote begrip vanuit de biljartcommunity voor het stilleggen van de wedstrijden – ondanks dat spelers hun geliefde hobby, spel of sport niet meer konden uitoefenen, en ondanks dat veel clubs of verenigingen die het toch al niet breed hadden nu hun inkomstenstroom zagen instorten voor een periode van weken of zelfs maanden.

Een ongekende impact dus op lokaalhouders, districten, verenigingen, teams, leden – een impact die die tot ver in de toekomst zal voortduren.
 

Uitspelen van het lopende competitieseizoen – en zo ja, hoe?

Net als bij zoveel sportbonden gold ook bij ons de vraag: nu de resterende wedstrijden van het lopende seizoen zover richting de zomer zijn stilgelegd, kunnen de competities dan überhaupt nog wel worden uitgespeeld? En zo ja, op welke manier – en in welke periode? En, voor alle secties dezelfde voorwaarden, of mogelijk binnen secties andere beslissingen?

Op donderdag 26 maart heeft het bondsbestuur KNBB (via conference call) de laatste stand van zaken doorgenomen en hebben alle secties input geleverd over hoe het nu verder moet met de vele tientallen competities en individuele toernooien van dit speelseizoen. Het belang van haar leden, verenigingen, districten en lokaalhouders is zwaarwegend – en daarom moeten besluiten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid genomen worden

Omdat maatregelen van de overheid van zo’n grote invloed zijn op horeca, speellokalen en sportaccommodaties, had het bondsbestuur besloten om deze maatregelen van 31 maart af te wachten voordat zij een definitief besluit neemt over de verschillende competities en toernooien binnen de vier secties.

Nu dit besluit van de overheid op 31 maart dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april hebben de secties besluiten genomen over het verdere verloop van de competitie en individuele toernooien. Gepoogd is als secties zoveel mogelijk één lijn volgen, en toch zoveel mogelijk maatwerk te leveren om schade te beperken.

Er is veel begrip voor ieders belang maar met deze besluiten kan helaas niet aan ieders persoonlijke belang gehoor gegeven worden. Gezondheid en veiligheid staan voorop. Maar ook de druk op de najaarskalender, het aantal speelgelegenheden en de onzekerheid over de duur van het virus hebben invloed op het besluit. Alles is meegewogen en helaas kunnen we het seizoen 2019-2020 niet het slot geven dat we gewend zijn, maar richten we ons op de toekomst.

 

Solidariteit binnen het biljarten

Ik wil afsluiten met iets positiefs: de solidariteit binnen het biljarten. Wat is die de laatste weken ongekend groot geweest! Biljartzalen die direct gevolg gaven aan onze adviezen en hun zaak sloten zonder dat er enige verplichting was, maar puur omdat ook voor hen de gezondheid van biljarters bovenaan stond. De vele initiatieven binnen en buiten het biljarten om de horeca door deze moeilijke tijd de lozen, zoals #Helpdehoreca. De projecten om eenzaamheid bij voornamelijk oudere spelers tegen te gaan, bijvoorbeeld het KNBB/NJBB project #Sportersvoorelkaar. De warmte die biljarters op social media naar elkaar hebben laten zien; het delen met elkaar van mooie momenten om alles net iets leuker te maken; het begrip dat er nu even iets belangrijkers was dan ons geliefde biljartspelletje. Het zijn enkele van de weinige pluspunten aan het coronavirus - maar niettemin pluspunten die mij als KNBB-voorzitter uiterst trots stemmen.

Onze wens: veel gezondheid voor ons allemaal, en zeker ook voor de ouderen – een belangrijk en groot onderdeel van het ledenbestand van onze Bond. Met alle maatregelen van de laatste weken hopen wij ons noodzakelijke steentje bij te dragen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Voor diegenen die corona ook persoonlijk hebben ervaren, die een naaste hebben zien ziek worden of zelfs overlijden, of die momenteel nog in onzekerheid zijn over de status van de ziekte bij ouders, partner of familie: wij wensen jullie heel veel kracht en sterkte toe in deze zware tijden.

 

Met sportieve groet,

Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

Competitie Coronavirus KVC
Volg ons online