In Memoriam: Henny Ritmeijer

Internationaal arbiter en steunpilaar KNBB op 87-jarige leeftijd overleden in Vaals.

Een in memoriam door collega oud-arbiter, en tevens lid van verdienste KNBB, Ad Vermeulen

09 mei 2018

Zondagmorgen 6 mei 2018 is in een Zorgcentrum te Vaals op 87-jarige leeftijd de oud-internationaal arbiter Henny Ritmeijer overleden.

 

 

In de 50-er jaren begon Henny zijn KNBB-biljartloopbaan in het Dordtse café Loeffen en in mei 1989 moest hij verdwijnen vanwege een afvloeiingsregeling, die in 1981 was bedacht teneinde de doorstroming van arbiters te versnellen - en waardoor (ook goede) arbiters die ouder waren dan 55 jaar op de oud-arbiterslijst geplaatst.

Via oud-districtsvoorzitter Halbmeijer ontving ik vandaag enige historische gegevens, die hij terug vond op bladzijde 44 van het maandblad ‘Biljart’ van maart 1992 (bedankt, Karel!). Daar is eveneens te lezen, dat Henny Ritmeijer een kolossale steunpilaar was binnen de KNBB en in het bijzonder in het district Dordrecht.

 

 

In januari 1992 werd hij in ‘Het Wapen van Alblasserdam’ tot ‘Bondsridder’ geslagen door voormalige bondsvoorzitter Maarten Hendriks. In ‘Biljart’ van mei ‘89 (blz. 40 n.a.v. afscheid arbiter) en van juni ‘90 (blz. 37 n.a.v. zijn Koninklijke onderscheiding: Eremedaille in Goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau) was eerder al uitvoerig aandacht besteed aan de vele activiteiten van Ritmeijer binnen de KNBB.

 

 

Het echtpaar zou na zijn afscheid in Duitsland een restaurant op touw gaan zetten. Echtgenote Jos en Henny trokken wèl naar Bad Breisig aan de Rijn waar ze jarenlang woonden, maar de greep naar een eigen restaurant bleek toch te hoog. Sinds enkele jaren is het 48-jarige echtpaar neergestreken in Zuid Limburgse Heerlen, waar Henny uiteindelijk aan een slopende (suiker)ziekte ten onder ging.

De KNBB, het gewest West-Nederland, hij was voorzitter en in bijzonder het district Dordrecht, hij was jarenlang competitieleider, zullen ongetwijfeld met respect en dankbaarheid terugdenken aan hen en aan hun drie kinderen, die Henny vele uren moesten missen ten faveure van de KNBB.

Vaassen, 7 mei 2018                    
Collega oud-arbiter Ad Vermeulen

 

 

Tekst, foto's & rouwcirculaire: Ad Vermeulen
 

Overlijden
Volg ons online