Nederlandse biljarthistorie op Wikipedia

Prachtig, ambitieus meerjarenproject door Alex ter Weele.

“Mijn ambitie is een blijvend document te kunnen creëren waar de biljartsport tot in lengte van jaren iets aan zal hebben”

21 december 2017

De Nederlandse biljartgeschiedenis is ongekend – maar terugvinden wat wij allemaal hebben bereikt is niet altijd eenvoudig.

Dit was de hoofdgedachte van Alex ter Weele om te beginnen met een omvangrijk en ook uiterst ambitieus project: proberen de Nederlandse biljarthistorie categorisch onder te brengen in de online encyclopedie Wikipedia.

 

 

Ter Weele: “Het voordeel van Wikipedia is dat het altijd blijft, en dat mensen dus tot in lengte van jaren de informatie kunnen terugvinden. Ik denk dat hieraan behoefte is.”

“Vroeger had je het Historisch Uitslagen Archief van Emile van Steenis, maar dat is door omstandigheden helaas gestopt. Vervolgens is geprobeerd deze informatie over te zetten naar Biljartpoint. Dat is weliswaar gelukt, maar dit is nu statisch omdat het niet meer aan te vullen is met nieuwe uitslagen en derhalve sinds seizoen 2010-2011 niet meer is bijgewerkt en helaas zijn ook alle foto’s verloren gegaan. In alle eerlijkheid bestaat ook bij dit Wikipedia project dit risico: stel dat ik op een gegeven moment de informatie niet meer kan of wil bijwerken, dan ‘stopt’ deze hoeveelheid informatie vanaf een bepaald moment, en veroudert alles langzaamaan.”

“Ondanks dit reële gevaar ben ik toch vol enthousiasme aan begonnen aan dit eigenlijk misschien wel veel te grote project. Alles bij elkaar zal dit uiteindelijk moeten leiden tot ruim 500 pagina’s van diverse kampioenschappen, en zo’n 400 spelersprofielen. Al besef ik mij terdege dat dit de voortgang kan worden gehinderd door beperkingen van tijd, of van beschikbaarheid van informatie.”

 

 

“Als de informatie van alle Nederlandse kampioenschappen is verwerkt, zullen, om het geheel zo compleet mogelijk te laten zijn, ook WK’s en EK’s een plaats krijgen op Wikipedia. Om alles tot een goed einde te brengen zal ik regelmatig een jaargang van een biljartblad uit het archief van de KNBB moeten trekken. Op het bondsbureau liggen praktisch alle jaargangen van de diverse, grotendeels ingebonden, biljartbladen vanaf 1913. Er komt echter nog meer. Een oud speler (Hans de Jager) heeft toegezegd zijn collectie ter beschikking van het bondsbureau te stellen. Daar zullen ongetwijfeld vele items bij zitten die in het KNBB archief ontbreken. Om ook alle informatie van de zogenaamde “lagere” klassen in te voeren is teveel gevraagd. Daarom wil ik me voorlopig beperken tot de hoogste klasse in elke spelsoort.”

“Ik denk dat ik al met al zeker zo’n tien jaar nodig zal hebben voordat het ‘af’ is. Mensen die mij kennen weten dat ik een cijfertjes- en informatiegek ben, dus deels doe ik dit ook omdat ik het zélf gewoon heel mooi vind. Maar mijn ambitie is vooral een blijvend document te kunnen creëren waar de biljartsport tot in lengte van jaren iets aan zal hebben.”

 

Enkele Wikipedia-pagina’s op een rij:  

Nederlandse carambolebiljarters (categorie)
Nederlands kampioenschap carambolebiljart (overzichtspagina)
Kampioenschap NK Ankerkader 71/2 Ereklasse 2017-2018 
NK Ankerkader 71/2 (overzicht alle gespeelde)
NK Ankerkader 45/2 Ereklasse 1912-1913

NK Ankerkader 45/2 (overzicht alle gespeelde)
NK Driebanden (overzicht alle gespeelde)
NK Driebanden Ereklasse 2017-2018 (ranglijst gekwalificeerde spelers)

 

Wil je helpen bij dit project? Heb je informatie beschikbaar (uitslagen, historische foto’s etc.) die mogelijk van nut kan zijn, of kun je op een andere manier iets bijdragen? Mail dan naar Alex ter Weele o.v.v. ‘Wikipedia’.

 

Tekst: KNBB/Rolf Slotboom

Biljarthistorie Biljartspelers Generaties
Volg ons online