Nieuwe arbiters 2-ster in district Midden-Brabant

1-ster arbiters doorlopen met succes vervolgopleiding

06 september 2018

Een aantal 1 ster arbiters van het district Midden-Brabant wilde graag een vervolgopleiding voor de badge 2 ster. De plannen werden gemaakt samen met de docent en de accommodatie, en vijf personen begonnen o.l.v. Jac van de Ven aan de cursus. Helaas moest een van de kandidaten na twee weken vanwege gezondheidsproblemen afhaken en gingen we met zijn vieren door. Het was door de spelsoort kader, wat voor de meesten toch een eerste kennismaking was, een hele pittige opgave. Ook de theorie was voor de kandidaten gezien het feit dat ze al heel wat jaren geleden de schoolbanken hadden verlaten geen peulenschilletje. Maar gestaag gingen we door en dat resulteerde in een examen op zondag 2 september j.l. Onder leiding van examinator Peter Boers werd de theoriekennis van de kandidaten beproefd, en Peter kon na ongeveer een uur mededelen dat ze die test goed hadden gemaakt. Een van hen zelfs foutloos, terwijl hij bij het proefexamen maar liefst 13 fouten had.

 

 

Toen was het tijd voor een pauze en om de inwendige mens te versterken was er een buffetje met soep, broodjes en salade voor de aanwezige betrokkenen. Hierna begon het praktijkexamen en na ongeveer 2 uur kon de examinator vertellen dat ze allemaal geslaagd waren. Hij evalueerde het examen en zei dat ze toch wel zenuwachtig waren en daardoor de nodige kleine foutjes hadden gemaakt die in de toekomst toch moesten verbeteren. Hierna reikte hij de badges en diploma’s uit. Onder dankzegging van de voorspelers en de beheerders van accommodatie werd het examen afgesloten.

Tekst & foto's: Jac van de Ven
Van links naar rechts zittend Cees Timmermans, Ton van Rixtel; staand Jan van Engelen, Marcel de Brouwer

Arbiters Districten
Volg ons online