Nieuwe arbiters voor district Oss

Henk Baron, Jolanda Bongers, Manuela van Boxtel, Bart van Driel, John van Lankveld en Henry Wibier nemen met succes deel aan examen arbiter 1*

30 september 2018

Zaterdag 29 september namen zeven cursisten, allen uit district Oss, deel aan het examen arbiter 1*.

Na jarenlang verstoken te zijn geweest van nieuwe arbiters, rekende het districtsbestuur erop dat er nieuwe arbiters op de arbiterslijst konden worden toegevoegd. Een uitgebreide werving resulteerde in maar liefst zeven belangstellenden.

Tijdens de kennismakingsavond op 18 juni werd het handboek arbitrage aan de kandidaten overhandigd en afspraken voor de cursus vastgelegd.

Van 13 augustus tot en met 24 september werd onder leiding van docent Henry Thijssen de theorie behandeld en met assistent Peter Huvenaars, beide ervaren CEB arbiters, de praktijk aan de tafel geoefend. De leergierigheid en enthousiasme van de cursisten zorgde ervoor dat elke week de verbeteringen meer zichtbaar werden.

Op 29 september, de examendag, waren de deelnemers ruim op tijd aanwezig in ontmoetingscentrum “de Kom in” in Uden. Voor aanvang van het theorie-examen, brak examinator Ad Broekman de spanningen op zijn karakteristieke wijze. Exact half elf kregen de examen kandidaten veertig theorievragen voorgeschoteld. Na afloop werden in het kort de vragen behandeld met het daarbij behorende juiste antwoord. Dat zo’n examen niet als vanzelfsprekend is, bleek omdat één van de kandidaten helaas af moest haken.

 

 

Na een prima lunchbuffet met eigengemaakte soep en broodjes van beheerders Coby- en Joop Kampert, mochten de theorie geslaagden aan de slag voor het praktijkexamen. Op één tafel werd libre gespeeld met voorspelers, Frits van Beljouw en Willy Rooyendijk. Op de andere tafel vertoonden Hans en Erp en Peter Weijenhoven hun kunsten met driebanden. Uiteraard waren de spelers deze keer slechts de figuranten en werd vooral gekeken naar de prestaties van de kandidaat-arbiters.

Examinator Broekman gaf na afloop, de kandidaten op duidelijke wijze en correcte mening wat zijn bevindingen waren. En dan het verlossende woord: alle zes geslaagd! Wat een opluchting, en iedereen superblij natuurlijk. De certificaten konden worden ondertekend en uitgereikt. Bestuurslid Joop Kampert overhandigde de felbegeerde bijbehorende batch.

 

 

De cursisten hadden een dankwoord voor de uitbaters Joop en Coby, Jeannette Habraken die alle cursus avonden bijwoonde als bijscholing maar die ook als voorspeler actief was. De voorspelers kregen ook een attentie uitgereikt evenals Henry Thijssen en Peter Huvenaars voor het uitstekend verzorgen van de cursus. Dat de kersverse arbiters, Henk Baron, Jolanda Bongers, Manuela van Boxtel, Bart van Driel, John van Lankveld en Henry Wibier nu al ambitieus zijn, blijkt wel uit dat ze nu al spraken over een vervolgcursus arbiter 2*.

 

Tekst en foto’s: Henry Thijssen         

Arbiters Districten
Volg ons online