Onderzoeksuitnodiging voor leden: risicofactoren grensoverschrijdend gedrag

In samenwerking met onderzoekers van het Lectoraat Sportpedagogiek van het Windesheim en de Universiteit Twente is "Veilig Sportklimaat" gestart met een onderzoek naar het identificeren van mogelijke risicofactoren voor sporters die de kans op het ervaren van grensoverschrijdend gedrag kunnen vergroten.

18 december 2023

Vanuit eerdere wetenschappelijke onderzoeken is het namelijk bekend geworden dat er voor sporters met bepaalde karakteristieken (bijv. topsport, LGBTQI+) een verhoogde kans is. Met ons onderzoek wil Veilig Sportklimaat deze voorlopige risicofactoren verder onderzoeken, omdat we graag meer inzicht willen krijgen in wat het maakt dat de ene sporter wél slachtoffer wordt en de ander niet (in een soortgelijke omgeving). In het onderzoek wordt expliciet duidelijk gemaakt dat het slachtoffer hierbij geen schuld heeft aan de ervaring om zo victim-blaming te voorkomen. Uiteindelijk zullen deze inzichten bijdragen aan kennis om veilige sport te creëren (en onveilige sport te voorkomen), waarbij de geïdentificeerde risicofactoren kunnen worden vertaald naar praktische tools. 

Het verkrijgen van deze inzichten zal gebeuren middels interviews met slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag ongeacht in welke mate en sport dit heeft plaatsgevonden. Om diversiteit in onze deelnemersgroep te bewerkstelligen doet Veilig Sportklimaat een beroep op de KNBB als erkende sportbond door NOC*NSF met een netwerk van verenigingen behorende bij het biljart, pool en snooker.

Veilig Sportklimaat heeft de KNBB gevraagd dit onderzoek te verspreiden onder onze leden via dit website artikel, waarbij de anonimiteit van de (nog niet naar buiten gekomen) slachtoffers en verenigingen wordt gewaarborgd en leden niet in diskrediet worden gebracht. Doel: de gewenste inzichten te kunnen verkrijgen om bij te dragen aan het creëren van een veilig sportklimaat binnen alle sporten. 

Deelname aan het onderzoek, en meer info, via deze uitnodigingsbrief. (Deelname is uitsluitend voor sporters vanaf 18 jaar.)

 

Het onderzoek
Het onderzoek verzamelt de verhalen achter persoonlijke verhalen van grensoverschrijdend gedrag in de sport. Met de verzamelde informatie gaat Veilig Sportklimaat aan de slag om inzicht te krijgen in waarom het plaatsvindt en hoe het tot stand komt. Hiertoe leggen zij de verhalen van getroffenen naast elkaar om mogelijke patronen te ontdekken. De nieuw vergaarde informatie dient vervolgens als basis voor de uitwisseling van kennis en het ontwikkelen van educatief materiaal met preventie als doel. Samen kunnen we een verschil maken op het sportveld en in de sporthal, en ervoor zorgen dat er in de toekomst meer aandacht en daadkracht is voor het voorkomen van dit probleem.

 

 

Veilig sporten
Volg ons online