Onrust door uitspraak over rookruimtes in horecabedrijven

Koninklijke Horeca Nederland schrijft brandbrief; Koninkijke Nederlandse Biljartbond en Nederlandse Darts Bond sturen gezamenlijk brief aan Ministerie van VWS met verzoek aan Staat tot instelling cassatieberoep

19 februari 2018

Horecabedrijven mogen geen aparte ruimte meer hebben voor rokers. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag op dinsdag 13 februari 2018 bepaald. De uitspraak is dramatisch voor cafés en discotheken met een rookruimte.

Dit was het intro van een artikel op Koninklijke Horeca Nederland (KHN) van afgelopen dinsdag. Met deze brandbrief gaven zij uiting aan hun zorg. Hoewel de Staat in cassatie kan tegen deze uitspraak, is er toch sprake van onrust bij horecabedrijven die speciale rookruimtes hebben ingericht voor hun gasten.

De onrust gaat om deze uitspraak van het Gerechtshof Den Haag. Het Haagse Hof is van oordeel dat deze uitzondering in strijd is met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik.

 

 

De Koninkijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) en de Nederlandse Darts Bond (NDB) hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan het Ministerie van VWS, met het verzoek aan de Staat om een cassatieberoep in te stellen. Uiteraard onderstrepen de KNBB en NDB het belang van een gezonde levensstijl en sluiten zij zich graag aan bij het Nationaal Preventieakkoord, maar dit betekent niet we moeten onderkennen dat een grote groep Nederlanders nog steeds rookt. En juist de horeca, die de afgelopen jaren al hard getroffen is, heeft met de gedane investeringen in rookruimtes geen klanten willen uitsluiten.  Een geleidelijke afbouw van rookruimtes om daarmee de aanwezigheid van roken terug te dringen, heeft dan de voorkeur. Daarnaast en/of ondersteunt met gerichte campagnes op preventie en bewustwording.

De KNBB en NDB zijn van mening dat de uitspraak van het Hof door de Hoge Raad getoetst moet worden en omdat het aan de Staat is om dit te overwegen verzoeken zij de Staat om een cassatieberoep in te stellen. Daarbij stellen zij het zeer op prijs als er snel duidelijkheid gegeven kan worden of rookruimtes nu nog wel of niet gebruikt mogen worden. Dit antwoord is nodig om verdere onrust en mogelijke economische schade onder de achterban te beperken.

 

 

Meer informatie over de brandbrief van KHN
Volledige tekst brandbrief KHN (PDF)
Volledige tekst van de brief van de KNBB & NDB (PDF)

 

Horeca KNBB Wetgeving/Reglementen
Volg ons online