Ook KNBB Vereniging Carambole presenteert hoopgevende ledencijfers

Daling ledenaantallen beperkt gebleven tot onder de 1%, het beste/minst slechte resultaat in jaren.

En misschien nog belangrijker: voor het eerst sinds jaren is het aantal teams bij KVC gestegen, van 3518 teams in seizoen 2022-2023 naar 3592 teams in seizoen 2023-2024

11 augustus 2023

Vorige week waren er vanuit KNBB Sectie Driebanden mooie cijfers wat betreft de teamcompetities: groei naar 245 teams en groei naar 157 teams in de bekercompetitie, een flinke stijging van 10 resp. 18 teams.

Deze mooie cijfers vanuit Sectie Driebanden zijn gelukkig gevolgd door hoopgevend nieuws vanuit KNBB Vereniging Carambole (KVC). De totale daling van de ledenaantallen voor het komend seizoen is onder de 1% gebleven, het beste/minst slechte resultaat in jaren, en waarmee de enorme daling van de afgelopen jaren voor nu voorbij lijkt te zijn.

Dat is op zich al hoopgevend. Maar, misschien nog belangrijker: voor het eerst sinds jaren is het aantal teams bij KVC gestegen, van 3518 teams in seizoen 2022-2023 naar 3592 teams in seizoen 2023-2024, een stijging dus van liefst 74 teams (+2%).

De nationale competities hadden overall een lichte daling: topteam eredivisie van 6 naar 7 teams, topteam eerste divisie van 7 naar 5, kadercompetitie van 56 naar 55 teams, kaderbeker van 34 naar 31.

In de districten was in de meeste gevallen sprake van een lichte stijging in aantal teams, en soms zelfs in dubbele cijfers, zoals in KNBB District Midden Brabant (+15), KNBB District Veluwezoom (+28) en KNBB District Noord-West Nederland (+28). In het laatste geval kwam die stijging volledig door het starten met dagcompetitie libre.

Positief dus dat het aantal teams een nette stijging laat zien (met als kleine disclaimer dat het echte aantal team waarschijnlijk net iets lager zal liggen omdat er teams zijn die zowel in de kadercompetitie als in de kaderbeker spelen), en de ledendaling vrijwel volledig is gestopt. En helemaal omdat er voor de komende jaren nog twee quick wins zijn om in beide gevallen meer teams danwel meer leden te krijgen.

Zo is het aantal clubleden het afgelopen seizoen licht gestegen, maar met nog volop ruimte voor verdere groei. Deze clublidmaatschappen zijn zodanig goedkoop (€10 per jaar, via KVC in 2023-2024 een mooie kortingsactie met €5 korting hierop voor deze ‘overige clublidmaatschappen’) dat ook niet-KVC-competitiespelende leden op deze wijze kunnen bijdragen aan groei van de KNBB en het biljarten als geheel, tegen zeer geringe kosten. Vanuit KVC wordt bij verenigingen het belang van alle leden aanmelden de laatste tijd sterk benadrukt, in het belang van allen, mede via de genoemde kortingsactie – en dit kan bijdragen aan in de toekomst misschien (voor het eerst in jaren) stijgende ledenaantallen. Die weer kunnen leiden tot meer inkomsten vanuit NOC*NSF, en daarmee tot meer investeringsruimte voor nieuwe initiatieven, meer promotie van biljarten, verbetering van het huidige productaanbod, meer media-aandacht etc. Zie hier alles over het clublidmaatschap en contributies/lidmaatschappen.

De tweede quick win betreft het dagbiljarten libre en/of driebanden. In diverse districten wordt dit dagbiljarten nog niet aangeboden, maar de meerwaarde voor spelers is evident. Neem als voorbeeld het district Duinstreek: daar overstijgt het aantal dagcompetitie libre teams ruimschoots (79 versus 54) het totaal aantal teams in de avondcompetities. Sowieso is bij dagcompetitie libre de grootste stijging te zien in absolute zin (+35 teams, een stijging van 7%), vergeleken met de A-klasse (+24 teams, met +15% de grootste procentuele stijging van alle categorieën), de B1 (+17 teams), B2 (+19), C1 (+8), C2 (-13), C3 (+5), C4 (-23) en dagbiljarten driebanden (+7).

Kortom: bij veel districten en veel verenigingen is er nog volop potentieel voor groei in aantal teams én leden. Er is dan ook vertrouwen dat de hoopgevende cijfers van nu niet een eenmalige positieve afwijking zullen zijn van een dalende tendens, maar een startpunt richting structureel betere cijfers.

Cijfers van pool (inschrijven kan nog tot 3 september via deze link) en snooker zijn momenteel nog niet bekend. Deze cijfers zullen begin september worden bekendgemaakt.

 

 

Tekst: KNBB (in afstemming met KNBB Vereniging Carambole)
Foto: rechtenvrij via Unsplash

KVC Leden/Lidmaatschap
Volg ons online