Plaatsen vrijgevallen voor NK 5-Pins

Als gevolg van enkele berichten van verhindering voor het NK 5-Pins op 21 en 22 oktober in Doetinchem (BV de Veemarkt) zijn er enkele plaatsen vrijgevallen. Vereiste: lidmaatschap “Avondcompetitiespeler Carambole”.

Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij a.klijn@knbb.nl

08 september 2023

Als gevolg van enkele berichten van verhindering voor het NK 5-Pins op 21 en 22 oktober in Doetinchem (BV de Veemarkt) zijn er enkele plaatsen vrijgevallen.

Vereiste: lidmaatschap “Avondcompetitiespeler Carambole”

Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij a.klijn@knbb.nl

De eerste 2 aanmeldingen zijn verzekerd van een uitnodiging, en vervolgens ontstaat er een reservelijst op volgorde van binnenkomst.

 

 

Met sportieve groet,

Ad Klijn
Afdeling Wedstrijdzaken KNBB ver. Carambole

Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

5-Pins Inschrijven NK
Volg ons online