Portret van een modelclub: BV Jacobswoude

In deze serie over modelclubs en succesvolle ledenwerving mag een actieve vereniging uit Woubrugge niet ontbreken. BV Jacobswoude timmert al jaren aan de weg met een fijne accommodatie, mooie evenementen én met volop faciliteiten voor leden. Een bloeiende club, dus!

We spreken met Fred Pruis, de kundige en actieve secretaris.

09 oktober 2023

Kunt u iets zeggen over Jacobswoude: wat maakt jullie club bijzonder, welke evenementen zijn er geweest, kunt u iets vertellen over de accommodatie?

Jacobswoude is in 1960 opgericht en met 100 leden behoren wij tot de grotere biljartverenigingen in Nederland. Sinds 2003 beschikken wij over een eigen clubgebouw met zes kleine biljarttafels. Wij zijn een gemoedelijke biljartvereniging waar iedereen elkaar kent en voor iedereen ongeacht of je beginner of gevorderd bent een plek is. Regelmatig zijn wij gastheer voor de organisatie van kampioenschappen, zowel regionaal als gewestelijk. Ook streven wij er naar om per biljartseizoen minimaal één nationaal kampioenschap te organiseren. Vorig seizoen betrof dit de libre klein hoofdklasse en de libre klein dames. Wij zijn de KNBB dankbaar dat wij dit seizoen het kampioenschap libre klein extra klasse op 25 en 26 november toegewezen hebben gekregen.

 

"Waar kun je, dankzij ons elektronisch toegangssysteem, nog 7 dagen per week op elk gewenst tijdstip onbeperkt biljarten, met lage consumptieprijzen, zijn les- en trainingsfaciliteiten, meerdere gezellige clubmiddagen en -avond, mogelijkheid om deel te nemen aan dag- en/of avondcompetitie en gratis parkeren tegen een contributie van € 100,= per jaar?"

 

Jacobswoude bedient een vrij groot gebied, niet alleen mensen vanuit Woubrugge, maar zeg maar het hele stuk tussen Alphen a/d Rijn en Leimuiden. Wat is de reden dat leden van relatief ver bij jullie willen spelen?

Waar voorheen leden voornamelijk uit Woubrugge of de directe omgeving kwamen, zien we steeds meer dat ook leden van verder weg onze vereniging weten te vinden. Want waar kun je, dankzij ons elektronisch toegangssysteem, nog 7 dagen per week op elk gewenst tijdstip onbeperkt biljarten, met lage consumptieprijzen, zijn les- en trainingsfaciliteiten, meerdere gezellige clubmiddagen en -avond, mogelijkheid om deel te nemen aan dag- en/of avondcompetitie en gratis parkeren tegen een contributie van € 100,= per jaar? 

 

 

De afgelopen jaren hebben wij met diverse campagnes en heel veel inspanning van bereidwillige leden geprobeerd leden te werven. Wij hebben geconstateerd dat dit voor ons op dit moment niet werkt. Daarom richten wij ons meer op naamsbekendheid via bijvoorbeeld Facebook en vindbaarheid via Google. De laatste tijd zien wij ook dat onze eigen leden in hun eigen netwerk familie, vrienden en kennissen stimuleren om lid te worden. De afgelopen zomer hebben wij daardoor zes nieuwe leden mogen verwelkomen!

 

"De laatste tijd zien wij ook dat onze eigen leden in hun eigen netwerk familie, vrienden en kennissen stimuleren om lid te worden. De afgelopen zomer hebben wij daardoor zes nieuwe leden mogen verwelkomen!"

 

Helaas is er ook sprake van verloop van leden, dat houd je niet tegen maar wij doen er veel aan om de huidige leden aan ons te binden en daarmee het ledenaantal stabiel te houden. Daarom blijven o.a. de consumptieprijzen en de contributie laag. Met activiteiten willen we het daarnaast leuk houden voor onze leden en is het tevens goed voor de sociale saamhorigheid. Zo organiseert onze evenementencommissie meerdere keren per jaar voor onze leden een toernooi waar gezelligheid voorop staat, maar waar ook best wel gestreden wordt om sportieve eer. Ook wordt er bij de clubmiddagen en-avond gestreden om het kampioenschap van hun groep.

 

 

Recentelijk heeft Jacobswoude alle leden aangemeld bij de KNBB, ook de (niet-competitiespelende) clubleden. Heel belangrijk voor de KNBB en voor het Nederlandse biljarten, dus we zijn hier heel blij mee, en we hopen dat veel andere verenigingen gaan volgen, bijvoorbeeld via de verenigingskorting van KVC. Hoeveel leden zijn door jullie aangemeld? En, kunt u in eigen woorden omschrijven wat de reden was voor Jacobswoude om alle leden aan te melden?

Ongeveer 40 leden van onze vereniging nemen niet deel aan de dag- en/of avondcompetitie van de KNBB. Deze leden spelen uitsluitend recreatief en hebben wij voor € 5,= als “clublid” bij de KNBB aangemeld. Als vereniging vinden wij het zeer belangrijk dat de KNBB zoveel mogelijk leden heeft om subsidie van de NOC*NSF te blijven behouden of dat deze subsidie hoger wordt. Want door stijgende ledenaantallen blijft biljarten betaalbaar voor de KNBB en leidt dit tot meer investeringsruimte voor nieuwe initiatieven, verandering in het productaanbod, meer promotie van biljarten, meer media-aandacht etc. Als vereniging plukken wij daar de vruchten van en samen maken we de KNBB sterk!

 

"Als vereniging vinden wij het zeer belangrijk dat de KNBB zoveel mogelijk leden heeft om subsidie van de NOC*NSF te blijven behouden of dat deze subsidie hoger wordt. Want door stijgende ledenaantallen blijft biljarten betaalbaar voor de KNBB en leidt dit tot meer investeringsruimte voor nieuwe initiatieven, verandering in het productaanbod, meer promotie van biljarten, meer media-aandacht etc. Als vereniging plukken wij daar de vruchten van en samen maken we de KNBB sterk!"

 

Jacobswoude is ontegenzeggelijk één van onze meest succesvolle clubs van het land. Kunt u aangeven wat volgens u de redenen zijn voor dit succes? Of, anders gezegd: Waar zijn jullie het meest trots op?

Wij zijn een bloeiende vereniging, waar regelmatig KNBB- als eigen evenementen georganiseerd worden. We zijn trots op ons clubgebouw dat volledig ons eigendom is en van grote betekenis is, niet alleen voor Woubrugge en het district Veen- en Rijnstreek, maar ook voor het Gewest West-Nederland en nationaal voor de KNBB. Dit komt niet vanzelf: het onderhoud van het gebouw en het beheer van de faciliteiten vraagt continue aandacht en dat is voor het bestuur hard werken. Dit kan het bestuur niet zonder de steun van vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de vereniging. Denk aan tellen en schrijven bij evenementen, bar, schoonmaak, materiaal onderhoud, technische dienst, groenvoorziening, wasserij en bestuur. Deze vrijwilligers zijn het kloppende hart en het kapitaal van de vereniging en daar zijn wij enorm trots en zuinig op. Want zonder deze vrijwilligers zou er geen betaalbare en levendige biljartvoorziening in Woubrugge zijn!

 

"Het onderhoud van het gebouw en het beheer van de faciliteiten vraagt continue aandacht en dat is voor het bestuur hard werken. Dit kan het bestuur niet zonder de steun van vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de vereniging"

 

Stel, iemand die dit leest denkt: ik zou wel graag willen spelen bij deze vereniging, misschien een keertje proefdraaien ofzo. Wat zijn de mogelijkheden?

Wij vinden het belangrijk om persoonlijk kennis te maken met een mogelijk nieuw lid. Wij bespreken dan met elkaar waar behoefte aan is en hoe onze vereniging daar op in kan spelen. Natuurlijk is het mogelijk om gewoon een keer zonder verplichting te komen biljarten, daarna zien we verder. Een afspraak om kennis te maken kan via onze website www.bvjacobswoude.nl. Hier kun je een formulier invullen en wordt je binnen 2 dagen teruggebeld. Ook vind je op de website de contactgegevens van de bestuursleden en kun je gewoon direct contact opnemen.

 

Zijn we nog vergeten iets te vragen?

Naast de website zijn we ook actief op social media. Neem eens een kijkje op onze Facebookpagina waar je bijvoorbeeld meer kunt lezen over georganiseerde evenementen of prestaties van leden. Bij nationale  kampioenschappen worden wedstrijden via ons YouTube-kanaal live gestreamd en vallen wedstrijden achteraf terug te kijken.

 

 

Eerdere artikelen in de “Ledenwerving in de praktijk” serie:
BV de Posthoorn (2023)
BV de Barbier (2019)
BV Steenwijk (2018)
BV Ommoord (2018)

 

Tekst: KNBB
Foto’s: BV Jacobswoude

Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Leden/Lidmaatschap
Volg ons online