Samen zijn we sterk: meld uw niet-competitie spelende leden aan!

Clublidmaatschap KNBB ideaal voor niet-competitiespelende leden; en helpt zowel de club, de KNBB als de speler!

Aanmelding leden kan via Ledenadministratie KNBB: la@knbb.nl

07 juni 2021

In augustus 2020 schreven we onderstaand artikel, met als doel dat verenigingen hun niet-compettiespelende leden zouden aanmelden.

Het resultaat was veel beter dan verwacht! Al op 1 november 2020 konden we dit prachtige artikel schrijven over de toegenomen solidariteit onder verenigingen in lastige tijden. Met als mooi nieuws: Prominente en vernieuwende verenigingen als Horna uit Hoorn, BV Acquit uit Woerden, ’t Ivoor uit Boxtel en Buurt- en Biljartcentrum Castricum hadden het voortouw genomen, en al hun niet-competitiespelende leden aangemeld als lid van de KNBB.

De reden was simpel: Per lid ontvangt de KNBB een subsidie van NOC*NSF die volledig kan worden aangewend voor alle zaken waar alle clubs en leden van profiteren: promotie van het biljarten, marketing, inspanningen voor biljarten in de media/op tv, inspanningen voor behartigen belangen van clubs richting politiek en beleid, hulp bij problemen van clubs richting gemeenten, en beschikbaar zijn voor alle vormen van individueel ledencontact, bijvoorbeeld telefonisch of per mail, en nog veel meer. Allemaal zaken die door deze clubs waren gezien in deze lastige coronatijd, waarin zij uit directe ervaring hadden ervaren de meerwaarde en invloed van de KNBB op andere zaken dan alleen competities.

Onze vraag aan u: zou uw vereniging nog niet alle leden hebben aangemeld, doe dit dan alstublieft! Doet u dit, neem dan meteen ook contact op met ons. Wie weet dat we net als bij ’t Ivoor, Acquit of Horna (stuk over Buurt- en Biljartcentrum Castricum wordt op dit moment geschreven) ook over uw club een mooi stuk kunnen schrijven.

Lees deze stukken ook om de argumenten te zien waarom deze verenigingen hebben gekozen al hun leden aan te melden. Grote kans dat hun argumenten ook voor uw vereniging opgaan!

---

Artikel augustus 2020

 

STATUTEN, RECHTEN EN PLICHTEN ‐ De letter en de geest van de "wet"

De statuten van een vereniging beschrijven onder meer de rechten en plichten van de leden. In de statuten van de KNBB en KVC is dat niet anders. In één van de artikelen (nummer 5, lid 2) staat dat de verenigingen hun leden dienen aan te melden bij de KNBB. En dat zijn dus niet alleen de competitie spelende leden maar ook die leden die niet meedoen aan team‐ of PK‐wedstrijden.

Het is ons gebleken dat niet alle verenigingen en/of hun leden dat weten.

 

In één van de artikelen (nummer 5, lid 2) staat dat de verenigingen hun leden dienen aan te melden bij de KNBB. En dat zijn dus niet alleen de competitie spelende leden maar ook die leden die niet meedoen aan team‐ of PK‐wedstrijden

 

De handhaving van dit artikel is niet eenvoudig, om niet te spreken van "onmogelijk". De KNBB en KVC hebben niet de mogelijkheid om in de ledenadministratie van een vereniging te kijken. Zij zijn afhankelijk van de "sportiviteit" van de verenigingsbestuurders om al hun leden ook in "MijnKNBB.nl" als lid aan te melden bij de KNBB/KVC.

 

 

Naast alle competitie spelende leden zijn de niet‐competitie spelende leden zeer belangrijk voor de KNBB/KVC. Het is in deze coronaperiode al vaker gezegd: "Samen zijn we sterk". Hoe meer leden, hoe sterker wij staan bij het NOC*NSF en overheidsinstanties. In de lobby met deze instanties is ledenvolume uiterst belangrijk. Ook al speelt men alleen maar op de clubavond, ook dan heeft het niet‐competitie spelende lid baat bij de bond die als doel heeft de belangen van alle biljarters te behartigen.

 

Het is in deze coronaperiode al vaker gezegd: "Samen zijn we sterk". Hoe meer leden, hoe sterker wij staan bij het NOC*NSF en overheidsinstanties. In de lobby met deze instanties is ledenvolume uiterst belangrijk. Ook al speelt men alleen maar op de clubavond, ook dan heeft het niet‐competitie spelende lid baat bij de bond die als doel heeft de belangen van alle biljarters te behartigen

 

En voor de kosten hoeft men het niet te laten. De contributie voor deze leden bedraagt slechts € 5,‐ per jaar. En wat koop je vandaag de dag nog voor € 5,‐? Grote dingen moet je soms klein maken. € 5,‐ per jaar is nog geen dubbeltje in de week!

 

 

 

Voor de kosten hoeft men het niet te laten: de contributie voor deze niet-competitie spelende leden bedraagt slechts € 5,‐ per jaar, nog geen dubbeltje in de week

 

Gelukkig is de daling van het ledenaantal t/m week 30 beperkt gebleven en lager dan vorig jaar. Dat verheugt ons en wij zijn alle verenigingen en leden daar dankbaar voor. En door de aanmelding van de niet‐competitie spelende leden worden we nog blijer en blijven we ons werk met plezier doen voor alle aangesloten biljarters.

 

Toevoeging KNBB:

Voor lang niet iedereen is direct duidelijk wat de waarde is om ook niet-competitie spelende leden aan te melden als lid. Naast de in dit stuk genoemde lobbykracht op basis van ledental en het belang dat maatschappij, sportbonden maar ook pers hieraan hangen, zit deze waarde in zaken als: collectiviteit, verenigingsondersteuning, promotie voor de biljartsport, reglementering, gehandicaptensport, talentontwikkeling, en het kenniscentrum Bondsbureau met ruim 70.000 (!) contactmomenten per jaar.

Wij zijn dan ook uiterst blij met het gebaar van KVC, en hopen dat deze oproep breed zal worden opgevolgd. Kan van grote waarde zijn voor ons allemaal!

 

De volledige KVC Nieuwsbrief van augustus 2020, plus een overzicht van voorgaande nieuwsbrieven, vindt u op deze pagina.

Aanmelden van niet-competitie spelende leden kan via de Ledenadministratie van de KNBB: la@knbb.nl o.v.v. "Aanmelden leden".

 

Tekst: KVC
Toevoeging mei 2021: KNBB
Foto's: Rechtenvrij via Unsplash

Financieel Leden/Lidmaatschap NOC*NSF/Sportbonden
Volg ons online