Schade door overstroming?

Indien er biljart-, snooker- en/of poolaccommodaties door deze ramp in de problemen zijn geraakt en schade hebben horen wij dat graag. Samen met het POS en NOC*NSF maakt de KNBB een inventarisatie van de schade onder sportaccommodaties. En wordt er onderzocht of er met vergoeding geholpen kan worden.

20 juli 2021

In diverse provincies, steden en dorpen is er veel waterschade door de overstroming. De beelden van deze ramp maken duidelijk dat het persoonlijk leed heftig is en de schade aan huizen, gebouwen, horeca enorm is. We leven met alle getroffenen mee en wensen hen veel kracht en sterkte toe.

Indien er biljart-, snooker- en/of poolaccommodaties door deze ramp in de problemen zijn geraakt en schade hebben horen wij dat graag. Samen met het POS en NOC*NSF maakt de KNBB een inventarisatie van de schade onder sportaccommodaties. En wordt er onderzocht of er met vergoeding geholpen kan worden.

Heeft uw biljart-, snooker- en/of poollokaliteit schade? Stuur dan een e-mail naar info@knbb.nl met de volgende gegevens: Naam en adres lokaliteit, contactpersoon, beschrijving schade en eventueel enkele foto’s.

 

Biljartzalen Initiatieven KNBB
Volg ons online