Schorsingen opgelegd door de UMB

Statement KNBB over grenzen & gevolgen UMB schorsingen

15 juli 2019

KNBB vindt het van groot belang dat er voor iedereen ruimte geboden wordt om op haar niveau te kunnen biljarten en sportief plezier beleven. Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Maar als KNBB dienen wij statuten en reglementen te respecteren en dit geldt ook voor onze leden.

 

 

Op 9 juni heeft de UMB (wereldbond voor driebanden/carambole) via haar website haar statement Notification of Suspension gepubliceerd. Hierin staat aangegeven dat spelers die aan PBA-evenementen meedoen/hebben gedaan per 15 juli (tot en met 14 juli 2020) door de UMB geschorst worden voor evenementen en activiteiten vallende onder de verantwoordelijkheid van de UMB.

 

In deze publicatie geeft de UMB de grenzen van deze schorsing aan:

“During the period of suspension, you are restricted for participation from all events mentioned in the UMB sports calendar and the subsequent events from the UMB Confederations and Federations jurisdictions, except for the mentioned in article 124.4 concerning competitions not related to UMB, which they administer on their own.”

Dit betekent dat voor Nederland uitkomende KNBB-leden die door de UMB per 15 juli geschorst zijn wel mogen deelnemen aan teamcompetities maar niet aan Nationale Kampioenschappen waaraan een internationaal vervolg (EK/WK) en/of punten voor de UMB Wereldranking te verdienen zijn. Deelname van geschorste spelers aan een internationaal teamevent is tevens uitgesloten. 

 

Spelers met een schorsing zijn rechtstreeks door de UMB geïnformeerd.

 

Als KNBB zijn we niet gelukkig met deze situatie. De KNBB wil er zijn voor al haar leden! Tegelijk moeten wij ons als KNBB ook houden aan internationale reglementen die dit soort schorsingen mogelijk maken. Als KNBB hopen wij dan ook op een spoedige overeenstemming tussen alle partijen, in het belang van de spelers en de biljartsport als geheel.

Internationaal KNBB Wetgeving/Reglementen
Volg ons online