Sport NL Groen voor verduurzaming sportclubs Nederland

De komst van de nieuwe tool Sport NL Groen maakt verduurzamen toegankelijk en rendabel voor alle sportclubs in Nederland. ‘Het is een mooi voorbeeld waarbij verschillende partijen de handen ineenslaan om verduurzaming in de sportsector te versnellen’, zo stellen de gezamenlijke partners van de Routekaart Verduurzaming Sport.

20 maart 2022

De sportsector staat voor een grote uitdaging. Niet alleen de coronacrisis hakt er momenteel hard in bij sportclubs, ook de energierekening doet een aardige duit in de zak. De gas- en energieprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen en veel sportclubs hebben de eerste energierekening van het jaar inmiddels ontvangen. Bij een deel van de clubs zijn de kosten ongeveer verdubbeld ten opzichte van vorige maand. Hoog tijd dus om de energielasten structureel omlaag te brengen, bijvoorbeeld m.b.v. een energiecoach, die tot 1 juli gratis aan te vragen is. Want zo houden we de sport toekomstbestendig.

Let wel: dit initiatief is ook van toepassing op biljart-, pool- en snookerlokaliteiten.

 

 

Sport NL Groen in beeld (video’s)

Sport NL Groen in 1 minuut
https://youtu.be/gpk1TbAC68U

Marit Bouwmeester en Bram Adema vertellen meer over Sport NL Groen
https://youtu.be/RylowRfYrNI

Gemeente Den Haag lanceert Sport NL Groen
https://youtu.be/-Cw1qFh_8JM

Amsterdam helpt sportclubs te verduurzamen met behulp van Sport NL Groen
https://youtu.be/Vj7GcZoBPok

Te veel opgewekte energie terugleveren aan je clubleden? Het kan!
https://youtu.be/pcSl6M6OJ9Y

 

 

Concrete acties/voordelen van Sport NL Groen

  • Benieuwd wat Sport NL Groen kan doen voor jouw sportclub of accommodatie? In deze video praat Marit Bouwmeester je helemaal bij: https://youtu.be/RylowRfYrNI
  • De tijd van verduurzamen is nu, maar waar begin je? In deze video zie je in 1 minuut wat Sport NL Groen kan doen voor jouw sportaccommodatie: https://youtu.be/gpk1TbAC68U
  • Hoe kun je als gemeente de verduurzaming versnellen? Marit Bouwmeester ging op bezoek bij gemeente Den Haag en besprak met Hilbert Bredemeijer (wethouder Sport) hoe Sport NL Groen bijdraagt aan een duurzame sportsector. Samen maken we de sport groener! https://youtu.be/-Cw1qFh_8JM
  • Marit Bouwmeester ging samen met Simone Kukenheim van gemeente Amsterdam op bezoek bij de Amsterdam Pirates: een club die als voorbeeld kan dienen voor vele andere sportaccommodaties: https://youtu.be/Vj7GcZoBPok
  • Samen maken we de sport duurzaam met Sport NL Groen! Via deze handige tool krijg je gratis advies over de verduurzaming van jouw sportclub en zie je alle subsidies en financieringsmogelijkheden overzichtelijk op een rij. Bekijk het zelf: https://bit.ly/36cNvgB
  • Met Sport NL Groen zet je de eerste stappen richting een duurzame sportaccommodatie. Bekijk hoe jouw sportaccommodatie toekomstbestendig wordt: https://bit.ly/36cNvgB
  • Benieuwd welke subsidies er beschikbaar zijn voor de verduurzaming van jouw sportclub? Kijk dan op Sport NL Groen. Daar krijg je gratis advies over de verduurzaming van jouw sportclub en staan alle subsidies en financieringsmogelijkheden op een rij. Check https://bit.ly/36cNvgB en bekijk de voordelen voor jouw club.  
  • Is het energieverbruik van jouw sportaccommodatie torenhoog? Dan is het tijd voor actie! Wil je weten wat jij kan doen om het energieverbruik van jouw sportvereniging terug te dringen? Kijk dan op https://bit.ly/36cNvgB
  • Wist je dat sportclubs in aanmerking komen voor een gratis begeleidingstraject van een energiecoach om te verduurzamen? Meld je nu aan via Sport NL Groen en ontvang een energiecoach ter waarde van 750 euro! https://bit.ly/3N46g6L

 

Meer weten over Sport NL Groen?

Wil je weten hoe Sport NL Groen jouw sportclub kan helpen verduurzamen? Ga naar Sport NL Groen en bekijk hoe de tool werkt, wat je ermee kan en hoe verduurzaming bijdraagt aan een gezonde toekomst voor de sport. 

Zoek hier op jouw club; er staan inmiddels heel wat biljart-, pool- en snookerlocaties in de database!

 

 

Initiatief vanuit de Routekaart Verduurzaming Sport

In 2050 zijn alle sportaccommodaties CO2-arm, worden alle sportvelden duurzaam beheerd en is de sportsector circulair. Dat staat in de Routekaart Verduurzaming Sport, een initiatief van het Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Om deze ambitieuze doelstellingen te behalen is onder meer in samenwerking met CFP Green Buildings de duurzaamheidstool Sport NL Groen gelanceerd.

 

Sport NL Groen maakt verduurzamen eenvoudig

Sport NL Groen is een onafhankelijke, online tool waar alle aspecten van verduurzaming samenkomen. “Alle sportclubs, maar ook gemeenten kunnen gratis advies krijgen over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen. Met Sport NL Groen willen we de energietransitie versnellen door het maatschappelijk vastgoed in de sportsector te verduurzamen”, zegt VSG-directeur André de Jeu.

De gezamenlijke missie is om in 2030 in de sportsector een CO2-reductie van 49 procent te realiseren. “Het verduurzamen van 10.000 sportaccommodaties, die door zo’n 22.000 sportclubs en sportondernemers worden gebruikt, biedt veel kansen om de Nederlandse sportsector toekomstbestendig te maken”, zegt Richard Kaper van NOC*NSF.

Edward van der Geest, voorzitter BSNC: “Onze branchevereniging wil graag een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Met deze tool kunnen zowel onze leden, zoals gemeenten, leveranciers, adviesbureaus en kennisinstellingen, toetsen welke milieumaatregelen van invloed zijn op het verbeteren van de duurzaamheid van een sportaccommodatie.”

 

Sportsector kan winstgevend verduurzamen met behulp van Sport NL Groen

“Sport NL Groen helpt de sportsector op weg door samenwerkingen met aangesloten fabrikanten en banken en gratis adviestrajecten door energiecoaches. Zo kunnen we samen de sportsector verduurzamen”, aldus Patrick Rijnbeek, bestuurder Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS).

“Sport NL Groen geeft niet alleen inzicht in te nemen maatregelen en aanbieders, maar brengt ook alle landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden in kaart voor jouw sportclub. Sportclubs kunnen vervolgens zelf kiezen hoe ze willen verduurzamen en met welke partijen”, licht CEO Bram Adema van CFP Green Buildings toe.  

 

 

Wat is de voortgang van Sport NL Groen / hoe groot is het?

Sinds de lancering in november 2021 maken al 120 partners in de sport en 22 gemeenten met in totaal 2,9 miljoen inwoners gebruik van Sport NL Groen. Met de aanvragen tot nu toe, kan er jaarlijks al zo’n 600 ton CO2 en 1.400.000 euro aan energiekosten bespaard worden. En met behulp van gratis energiecoaches kan dit aantal de komende maanden nog veel verder toenemen.

 

Verduurzamen met behulp van Sport NL Groen en gratis energiecoach

Om sportclubs en ondernemers een duwtje in de rug te geven, werd Sport NL Groen gelanceerd. Gerben van Hardeveld, programmamanager Sportinfrastructuur bij NOC*NSF: ‘We zien de vraag naar verduurzaming toenemen bij sportclubs, want hiermee kunnen de energiekosten structureel worden verlaagd. Maar we zien ook dat het soms lastig is om door de beschikbare maatregelen, subsidies en financieringsmogelijkheden heen te navigeren. Daarom is Sport NL Groen in het leven geroepen: een online tool waar je gratis advies krijgt voor de verduurzaming van je sportclub, met inzicht in alle subsidies en de goedkoopste leningen. Maar dat is nog niet alles, want tot 1 juli 2022 kunnen sportverenigingen en sportondernemers via de tool ook een gratis energiecoach aanvragen ter waarde van 750 euro.’

Paul Steinpatz van de Hilversumse Sportvereniging Wasmeer maakte recent met zijn club al gebruik van zo’n gratis energiecoach. Paul legt uit waarom: ‘Ons nieuwe duurzame clubhuis heeft in 2017 de deuren geopend. Daarna wilden wij nog een stap verder gaan en zijn we samen met een energiecoach van De Groene Club de mogelijkheden gaan bekijken. Naast ledverlichting is toen geadviseerd om via een BOSA subsidie ook te investeren in zonnepanelen. Die zijn in juli 2021 geplaatst en daarmee hebben we al ruim 1500 euro op de energierekening bespaard. Daarnaast kunnen wij sinds afgelopen Kerst ook stroom teruggeven aan het net. Dat is lekker voor de clubkas.’

 

Al 600 ton CO2 en 1.400.000 euro besparing gevonden

Vanaf het moment dat de tool gelanceerd werd afgelopen november, weten sportbonden, clubs en sportondernemers de tool te vinden. Inmiddels stromen de aanvragen binnen en zijn er al diverse energiecoaches en concrete offertes aangevraagd. ‘Met de aanvragen die tot nu toe via de tool zijn aangevraagd, kan er jaarlijks al 600 ton CO2 en 1.400.000 euro bespaard worden bij sportaccommodaties. En dat is pas het begin, want steeds meer sportaccommodaties vinden hun weg naar Sport NL Groen’, vertelt Bram Adema, die Sport NL Groen ontwikkelde met zijn bedrijf CFP Green Buildings.

Ook sportondernemer Bart Wesseling wist zijn weg naar Sport NL Groen te vinden. ‘Ik was aangenaam verrast toen ik zag dat mijn dansschool in Sport NL Groen stond. Binnen een paar minuten kreeg ik meteen interessante inzichten. Zo zag ik dat ik nog een enorme besparing kan realiseren met dakisolatie, zo’n 24.000 euro per jaar. Ik zou dus alle sportondernemers aanraden om te onderzoeken of er maatregelen zijn die besparing opleveren. Als ondernemer kijk je toch naar de kosten en ik denk dat velen verbaasd zullen zijn over hoe snel maatregelen zijn terugverdiend.’

 

Ook gemeenten vinden hun weg naar Sport NL Groen

Naast sportclubs en sportondernemers, maken ook 20 gemeenten inmiddels al gebruik van Sport NL Groen. Via de tool krijgen zij inzicht in alle sportaccommodaties binnen hun gemeente. Op die manier kunnen ze zelf een routekaart opstellen voor het verduurzamen van het sportvastgoed dat in eigendom is van de gemeente. Zo maakt lanceergemeente Den Haag al veelvuldig gebruik van Sport NL Groen. Hilbert Bredemeijer, wethouder Sport bij Gemeente Den Haag, licht toe: ‘Den Haag is de lanceergemeente en daar ben ik ontzettend trots op. We staan nu op een punt waarop we de sport klaar kunnen maken voor de toekomst en daarin spelen duurzaamheid en financiële gezondheid een belangrijke rol. Sport NL Groen sluit daar heel goed bij aan. Je kunt als gemeente dankzij de tool heel goed zien wat ervoor nodig is om je goed voor te bereiden op de toekomst, zowel op korte en lange termijn. Dus ik zou, als lanceergemeente, iedere andere gemeente op willen roepen om ook gebruik te maken van Sport NL Groen.’

 

Aan de slag met verduurzamen met Sport NL Groen

Via aangesloten sportclubs en gemeenten hebben tot nu toe al meer dan 2,5 miljoen mensen direct of indirect te maken met Sport NL Groen. Rob Berbee van ALTV Daisy vertelt waarom hij met zijn tennisclub gebruik maakt van Sport NL Groen: ‘Met Sport NL Groen kan een club een duurzaamheidswens concreet maken en kan het bestuur deze informatie gebruiken in het beslissingsproces, bijvoorbeeld bij een ALV. Ik zie bovendien mogelijkheden waar we als club nog niet bij hadden stilgestaan. Sommige processen zijn best complex en met behulp van Sport NL Groen wordt alles gestructureerd en daardoor veel inzichtelijker.’

 

Wil jij ook aan de slag met het verlagen van de energierekening van jouw sportaccommodatie? Ga dan naar Sport NL Groen en bekijk wat verduurzamen voor jouw accommodatie oplevert. Of maak gebruik van een energiecoach, die tot 1 juli gratis aan te vragen is.

 

 

Tekst & foto's: Sport NL Groen
Bewerking: KNBB

Biljartzalen Duurzaamheid Financieel
Volg ons online