Sportaccommodaties & sportverenigingen kunnen steunmaatregel aanvragen

De Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) en de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) kunnen aangevraagd worden. Op de website van DUS-I is de nodige informatie over deze regelingen te vinden

20 september 2020

De Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) en de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) kunnen aangevraagd worden. Op de website van DUS-I is de nodige informatie over deze regelingen te vinden.  

Vanaf heden kan er via de website van DUS-I een beroep op beide regelingen worden gedaan. De periode dat er een aanvraag kan worden ingediend is echter maar kort. Een aanvraag voor de TASO kan tot en met 4 oktober 2020 worden ingediend, terwijl een subsidie in het kader van de TVS tot en met 15 oktober kan worden aangevraagd. 

 

 

Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Coronavirus Subsidies
Volg ons online