Stimuleringsbudget om sporters aan je vereniging te binden

Van je biljart-, pool- of snookerclub een plek maken waar iedereen, ongeacht etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie, zich (nog meer) thuis voelt, welke club wil dat nu niet?

Er is een budget van maximaal 850 euro beschikbaar om je sportclub daarbij te ondersteunen. Al ruim 400 sportverenigingen maakten gebruik van dit potje.

14 april 2022

 

Geld voor binden van nieuwe leden aan jouw club, en voor activiteiten gericht op speciale groepen, zodat ze zich thuis en veilig voelen. NOC*NSF stelt het beschikbaar voor sportclubs, en dus ook aan alle bij de KNBB aangesloten biljart-, pool- en snookerverenigingen. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op het binden van een voor biljarten zeer relevante doelgroep: ouderen.

Voorwaarden voor het budget:

  • Alleen voor biljart-, pool- en snookerverenigingen die daadwerkelijk bij de KNBB zijn aangesloten
  • De aanvraag moet zijn gericht op het versterken of vernieuwen van het sport- en beweegaanbod
  • De aanvraag moet zijn gericht op het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
  • De aanvraag moet zijn gericht op het verhogen van de sportdeelname

Er is een budget van maximaal 850 euro beschikbaar om je sportclub daarbij te ondersteunen. Dit budget kun je bijvoorbeeld gebruiken voor het binden van nieuwe leden aan de club, om een ontwikkelingstraject voor het bestuur op te starten of een samenwerking met een organisatie in de buurt aan te gaan.

Al ruim 400 sportverenigingen maakten gebruik van dit potje. Hoe dit precies kan, lees je in dit artikel en is tevens te zien op de video bovenaan deze pagina. Hier is het aanmeldingsformulier, met daarin alle voorwaarden uitgebreid benoemd.

Maak je als club gebruik van het budget, laat het ons weten via info@knbb.nl - zodat we er extra publiciteit aan kunnen geven, en de kans op het gewenste succes mogelijk nog iets wordt vergroot.

Meer weten over ledenbehoud en ledenwerving voor en door clubs? Je vindt het op deze pagina,

 

 


 

Tekst: NOC*NSF
Bewerking: KNBB
Foto's: iStock

Initiatieven Ouderen/senioren Veilig sporten
Volg ons online