Stimuleringsbudget voor biljartclubs t.b.v. ledenbehoud

Initiatief van NOC*NSF benadrukt niet alleen ledenwerving, maar vooral ook  ledenbehoud
 
Maximaal €850 stimuleringsbudget is voor clubs beschikbaar!

21 oktober 2019

In een groot aantal sporten, en ook bij het biljarten, staat het ledental bij de clubs onder druk. Nieuwe leden werven is daarom belangrijk en lang niet altijd een makkelijke opgave. Want welke leden wil je werven en hoe zorg je ervoor dat de inspanningen ook echt succesvol zijn?

En uiteraard is voor clubs ledenwerving belangrijk, maar het belang van ledenbehoud moet niet uit het oog worden verloren. Want als je je leden niet weet te behouden, dan is het positieve resultaat van de ledenwerving snel verdwenen.

 

Beschikbaar voor clubs: Stimuleringsbudget

Wil je nieuwe sporters aan je club binden, dan kun je gebruik maken van een stimuleringsbudget van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. Clubs kunnen maximaal €850,- aanvragen.

Lees hier het complete artikel van "Voor Clubs" met alle info over ledenbehoud en de voorwaarden van het stimuleringsbudget.

 

Initiatieven NOC*NSF/Sportbonden Subsidies
Volg ons online