Summer Games ronde 3 binnenkort van start

Ronde 3 gaat van start op 10 juli, start zomervakantie; indienen aanvraag kan nog t/m 25 juni. Doel: met extra sport- en spelactiviteiten jongeren in beweging te brengen.

Mooie gelegenheid voor biljart-, pool- of snookerlokaliteiten en verenigingen om mee te doen

19 juni 2021

De Summer Games hebben als doel om met extra sport- en spelactiviteiten jongeren in beweging te brengen.

Door de coronapandemie is 80% van de jongeren minder gaan bewegen, terwijl 4 op de 5 jongeren structureel al te weinig beweegt. Daarnaast geeft de helft van de jongeren aan zich gespannen of zelfs gestresst te voelen en krijgen jongeren vooral te horen wat er nu allemaal niet meer kan of mag.

Daarom is het belangrijk om hen, juist nu, een positieve impuls te geven.

De Summer Games zijn een vervolg op de succesvolle Winter Games waarbij in de periode van half december tot en met eind februari ruim 55.000 jongeren in beweging zijn gebracht.

Door extra sport- en spelactiviteiten in de wijk te faciliteren, krijgen jongeren een positieve impuls en wordt op een verantwoorde manier ruimte geboden aan sport, bewegen en ontmoeten.

 

 

Wat, en voor wie?
De organisatie van de Summer Games ondersteunt buurt(sport)- en jongerenwerkorganisaties om lokaal extra sport- en spelactiviteiten te organiseren. Het gaat hierbij voornamelijk op activiteiten in aandachtswijken voor jongeren in de leeftijd van 13 tot 27 jaar.

Dit kunnen dus ook biljart-, pool- of snookeractiviteiten zijn!

 

 

Website Summer Games:
https://summergames2021.nl/

Alle vragen over de Summer Games:
https://summergames2021.nl/praktische-informatie/faq/

Doe een aanvraag/meld uw initiatief aan:
https://summergames2021.nl/mee-doen/aanvraag/

Recht op subsidie? Check het hier:
https://summergames2021.nl/mee-doen/criteria/

 

Tekst: Summer Games
Bewerking: KNBB
Uitgelichte foto: rechtenvrij via Unsplash

 

Initiatieven Jeugd
Volg ons online