Uitstel competitie door districten

02 augustus 2020

Zaterdag 1 augustus werd vanuit district Midden Holland een brief gepubliceerd waarin het bestuur van dit district aankondigde dat ze vanwege COVID-19 de start van de competitie uitstellen tot januari. Uiteraard is er begrip voor de zorgen die bij sommigen leven. Het is een onzekere periode waar we ons in bevinden. Maar één ding staat vast en dat is dat de KNBB de gezondheid van haar leden boven alles stelt. Daarom volgt de KNBB sinds het begin van de crisis de richtlijnen van RIVM en de overheid op. En dat betekent dat vooralsnog sportbeoefening en wedstrijden door mogen gaan mits de maatregelen zoals opgenomen in protocollen worden gehanteerd.

Dit besluit van district Midden Holland betreft uitsluitend wedstrijden die onder auspiciën van dit district worden gespeeld en geldt dus niet voor de rest van Nederland en/of voor andere secties dan carambole. Het bestuur van dit district heeft dit besluit genomen omdat meerdere verenigingen, leden en lokaliteiten het bestuur te kennen hebben gegeven vanwege de zorgen over covid-19 nog niet te willen spelen.
Omdat er binnen Midden-Holland voldoende tijd is om de districtscompetitie te spelen voordat de teams zich plaatsen voor de gewestelijke finales in 2021, is er ruimte om bepaalde competities later van start te laten gaan.

Het bondsbestuur roept alle districten op om, alvorens besluiten  te nemen over uitstel van competities, dit te communiceren met de voorzitter van Carambole en het bondsbureau. Als er dergelijke gedachten en zorgen leven binnen districten is het in ons aller belang dat die zorgen en belangen met elkaar worden gedeeld, zodat we geen eilandjes in een woelige zee worden.

KNBB heeft het volste vertrouwen dat de lokaliteiten alle noodzakelijke maatregelen treffen om het biljarten veilig en verantwoord te laten gebeuren. Daarbij hebben de leden zelf ook een plicht en de verantwoording om de maatregelen van RIVM op te volgen. Als we ons allemaal daaraan houden blijft het vooralsnog mogelijk om te kunnen biljarten. De KNBB roept dan ook iedereen op om zich aan de maatregelen te houden.

Het bondsbestuur staat in direct contact met NOC*NSF en VWS en zal wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn of als er aanvullende maatregelen vanuit de (lokale) overheid worden aangekondigd daarop meteen anticiperen en publiceren op haar website. 
 

 

 

 

Tekst: KNBB
Archieffoto: Martin van Oostveen

Competitie Coronavirus Districten
Volg ons online