Veelgestelde vragen n.a.v. Corona maatregelen; update 15 oktober

Let op: dit is een overzicht van veelgestelde vragen n.a.v. de coronamaatregelen van 13 oktober.

Dit document vervangt het eerdere overzicht met veelgestelde vragen n.a.v. de coronamaatregelen van 28 september.

15 oktober 2020

Hieronder treft u een overzicht aan met de meest gestelde vragen naar aanleiding van de maatregelen welke op 13 oktober zijn aangekondigd. Klik hier voor een compleet overzicht van NOC*NSF met vragen en antwoorden in relatie tot de sport.
Voor accommodaties is het advies dat zij bij twijfel over het wel of niet open mogen contact opnemen met de gemeente waarin zij gevestigd zijn. 

Zijn competities en wedstrijden toegestaan?
Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitgezonderd de nationale selectiesporters en betaald voetbal. Dit geldt dus niet alleen voor KNBB-wedstrijden maar voor alle wedstrijden!

Zijn andere vormen van sporten (zoals vrijspelen/trainen) toegestaan?
Kinderen en jeugd tot 18 jaar die meedoen aan juniorencompetitie kunnen nu onderling trainingswedstrijdjes spelen. Junioren mogen ook teamtrainingen volgen op de sportaccommodatie.

Boven de 18 jaar en ouder mag alleen individueel of in vast teamverband van maximaal vier personen gesport worden op de sportaccommodatie. Een groep van personen moet onderling anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar in acht nemen.

Zijn er specifieke regels voor de groepen van max vier personen?
Ja, maar tijdens het sporten alleen van toepassing voor senioren van 18 jaar en ouder:

- bij teamsporten voor senioren kan het hele team trainen verdeeld in groepjes van maximaal vier personen;

- in die groep van maximaal vier personen moet men anderhalve meter afstand houden ten opzichte van elkaar;

- het moet herkenbaar zijn welke sporter bij welk groepje hoort;

- voor binnen geldt dat er maximaal dertig personen per afzonderlijke ruimte aanwezig mogen zijn, inclusief trainer/begeleider;

Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie?
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.

Welke sluitingstijden moeten wij aanhouden voor niet-commerciële accommodaties (dus die wel open mogen om te biljarten maar waar niet geserveerd mag worden).
Voor sportaccommodaties gelden geen sluitingstijden.

Kan er gesport worden in horecagelegenheden? Zijn zogenaamde ‘horecasporten’ mogelijk in sportkantines?
Sportbeoefening in horeca kan niet, want de horeca is gesloten.
Is er op dezelfde locatie een speciale accommodatie voor sport (bv. een biljartclub) dan is daar sportbeoefening mogelijk mits het lokaal gezag daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven en met inachtneming van de regels.

Er zijn naast sportaccommodaties inmiddels meerdere horecabedrijven die van hun gemeente toestemming hebben om alleen voor het faciliteren van binnensport zoals biljarten, poolen en snooker open mogen. Maar uiteraard zonder horeca (niet serveren en schenken) en binnen de gestelde regels zoals 1,5 meter, maximaal aantal personen etc.
Ons advies is dan ook aan lokaalhouders om in gesprek met hun gemeente te gaan. Omdat er zoveel verschillende type (horeca)accommodaties zijn is er niet één lijn en daarom ons advies om met de gemeente in contact te treden.

Staat uw vraag/antwoord er niet bij dan kunt u deze stellen via info@knbb.nl.
Deze pagina is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, en wordt continu bijgewerkt. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Voor meer antwoorden op veelvoorkomende vragen, de FAQ van NOC*NSF raadplegen

 

 

Coronavirus
Volg ons online